HMS Industrial Networks AB

Společnost Genzyme sleduje pomocí komunikačních bran Anybus Communicator 50 000 parametrů v systému SCADA

Společnost Genzyme, která patří k předním světovým firmám v oboru biotechnologií, postavila nový výrobní závod na výrobu polyklonálních protilátek. Jde o moderní výrobní provoz: všechny procesy jsou v maximální možné míře automatizované, aby se snížila pravděpodobnost lidské chyby v jednotlivých fázích výrobního procesu (separace, purifikace, filtrace, ultrafiltrace, hemadsorpce atd.). To však znamená, že je nutné komunikovat se sadou nejrůznějších laboratorních přístrojů, jež ve velké většině nejsou vybavené rozhraním pro provozní komunikační sběrnice. Společnost Genzyme využívá přibližně třicet komunikačních bran HMS Anybus Communicator, aby vytvořila konzistentní systém SCADA zahrnující všechna zařízení v provozu. Přínosy jsou zlepšení kvality výrobků a snížení výrobních nákladů.

ARNOLD UMFORMTECHNIK

Výrobní řada „Conform“

Produkty z řady Conform jsou zhotoveny z multifunkčních přesných dílů vyrobených metodou tváření za studena namísto soustružení. Díky použití této nové metody lze uspořit až 80% nákladů.

PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Důvěryhodná bezdrátová komunikační technika založená na 802.11

Ačkoliv množství aplikací bezdrátové komunikační techniky v průmyslu na celém světě roste, mnozí automatizační technici jsou stále skeptičtí v otázkách zabezpečení takové komunikace. Je to nepochybně důležité téma a nikdo nemůže říci, že dotazy po zabezpečení komunikace jsou neopodstatněné. Tento článek přináší odpovědi na mnohé otázky spojené se zabezpečením bezdrátových sítí a může pomoci těm, pro něž je otázka zabezpečení rozhodujícím důvodem, proč dosud váhají s uplatněním bezdrátové techniky v průmyslové praxi.

FAULHABER GROUP

2232/2250...BX4 CSD/CCD

Nejmenší bezkartáčový motor na světě s integrovaným ovladačem pohybu

NORD Drivesystems

V největším překladišti Chronopostu jsou nainstalovány pohony společnosti Nord

V největším evropském překladišti společnosti Chronopost na jihu Paříže bylo nainstalováno více než 1000 pohonů s decentrálními měniči od společnosti Nord Drivesystems. Tyto pohony jsou klíčovými komponenty v třídicím centru a obhospodařují průměrně 170 000 zásilek denně. Každá zásilka musí být identifikována a poslána do správného nakládacího prostoru během 3 minut.

STAHL

Yodalex : akustické a visuální signály v nebezpečném prostředí

Řada Yodalex společnosti R. STAHL obsahuje široké spektrum signalizačních zařízení pro nebezpečné prostředí, jako je např. všesměrová siréna Y06, maják V6, nebo kombinovaná jednotka YL6. Všechna zařízení mají hliníkové pouzdro s krytím IP66 a povrchem odolným proti ohni. Tyto vlastnosti chrání zařízení proti vznícení (»ex d»).

Vision Numéric

Type3 CAAV5 Based verze 5.10

Software Type3 umožňuje tvorbu textů, integraci symbolů, nebo nadpisů s minimálním počtem kliknutí v CAx systému CATIA V5 a slouží tedy pro snadnou identifikaci, označování, dekoraci nebo přizpůsobování v jednotlivých částech návrhu. Od roku 2003 bylo po celém světě prodáno více než 1000 licencí. Do nové verze Type3 CAAV5 Based V.5.10 bylo implementováno mnoho inovací, které optimalizují proces návrhu a velice ho zjednodušují.

COSCOM

COSCOM KPI modul

COSCOM KPI (Key Performance Indicator) modul umožňuje uživatelům přístup k firemním datům a analýzám z jakéhokoli místa na světě. Online vizualizace poskytuje informace v reálném čase o právě probíhajícím precesu. Díky tomu lze pak optimalizovat či úplně přeorganizovat proces, který ještě není dokončen.

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP