HMS Industrial Networks AB

Konzistentní komunikační rozhraní pro pohony Baldor

Společnost Baldor Electric zmodernizovala svůj sortiment inteligentních pohonů s přispěním společnosti HMS. Pohony nyní mohou komunikovat s jakýmikoliv PLC, jsou otevřenější ke komunikačním standardům a jejich komunikační rozhraní jsou v celém sortimentu konzistentní.

PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Získejte přístup k aktuálním hodnotám procesních veličin ze svého zařízení iPhone prostřednictvím modulů ProSoft Technology Industrial Hotspot

Pomocí nové aplikace ScadaMobile od společnosti Sweet William Automation, určené pro platformu iPhone, mohou technici monitorovat a regulovat proměnné prostřednictvím komunikačních sítí EtherNet/IP nebo Modbus TCP/IP. Využívají k tomu zařízení iPod Touch nebo iPhone s vestavěnými kartami Wi-Fi a moduly ProSoft Technology Industrial Hotspot.

NORD Drivesystems

Jedinečná robustní konstrukce principu „blokové skříně“

„Bloková skříň“ od firmy Nord je kompaktní jednodílný celek bez dělící roviny, v kterém jsou integrovány všechna ložisková místa a svoji konstrukcí eliminuje následky působení krouticích momentů a radiálních sil.

PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

WirelessHART™: od základních principů k produktům

Německé sdružení uživatelů a dodavatelů automatizační techniky NAMUR a mezinárodní asociace HART Communication Foundation (HCF) uskutečnily v jednom ze závodů koncernu BASF v Ludwigshafenu (Německo) rozsáhlý provozní test, jenž byl aktivně podporován mnoha dodavateli automatizační techniky, mj. i firmou Pepperl+Fuchs. Test prokázal, že WirelessHART je vhodná metoda přenosu dat, kterou je možné využít pro mnohá mobilní a flexibilní zařízení.

ARC INFORMATIQUE

SECHE ENVIRONNEMENT Group si vybrala systém PcVue

Společnost SECHE Group a její dceřiná společnost TREDI si vybraly systém PcVue od firmy ARC Informatique, neboť jim umožní nyní i v budoucnu vyhovět všem standardům, které musí splňovat jejich závody, včetně spaloven komunálního a průmyslového odpadu a elektráren na bioplyn. Od první instalace v roce 2005 se nyní PcVue používá v 16 závodech a provozovnách na likvidaci odpadu, což představuje více než 500 000 proměnných, které je třeba pomocí PcVue zaznamenat, zpracovat a uložit.

ARNOLD UMFORMTECHNIK

Šrouby REFORM redukují náklady plastových komponent při montáži

Šrouby Remform firmy Arnold Umformtechnik GmbH & Co. snižují celkové náklady na montáž plastových dílů v těch případech, kde nejsou vyžadovány matice. K tomu zajišťují větší bezpečnost při montáži díky své specifické konstrukci vytvářející velký rozdíl mezi jednotlivými krouticími momenty – pro utahování a povolování. Hlavní použití šroubů REMFORM je v montážích v automobilovém průmyslu.

ARC INFORMATIQUE

V novém datovém centru TelecityGroup France byl nainstalován systém PcVue 9.0

Společnost ETDE, systémový integrátor, si pro projekt dohledu nad distribucí energie a provozem klimatizace v novém datovém centru firmy TelecityGroup v Paříži vybrala systém PcVue 9.0 od firmy ARC Informatique. Určujícími faktory výběru byly otevřenost systému a jednoduchá hierarchická struktura komunikační architektury. PcVue může, jako součást souboru svých funkcí, vytvářet přehledy o spotřebě energie každého ze serverů provozovaných zákazníky společnosti TelecityGroup.

CIAT

CIAT vybaví budovu Bluebox v Ženevě svými HEE technologiemi

nstalací kazetových komfortních jednotek 230 COADIS 2 – HEE (High Energy Efficiency) byl proveden zásadní krok k úspoře energie v budově Bluebox, která je jako první na světě vybavena tímto typem jednotek, jenž byla oceněna označením MINERGIE®. Tyto komfortní fancoilové jednotky mohou díky použití bezkomutátorových motorů pracovat v proměnlivých rychlostech a dokonale se přizpůsobovat aktuálním potřebám budovy.

PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Společnost ProSoft Technology® rozšířila svou nabídku pro 802.11n o dva nové duální rádiové moduly Industrial Hotspots™

Společnost ProSoft Technology® (v České republice zastoupená firmou ControlTech) vyvinula dva nové moduly Automation-Class 8002.11n Industrial Hotspots™, z nichž jeden je určen do běžného průmyslového prostředí, druhý je odolný proti vodě (IP67). Oba přinášejí automatizačním inženýrům více možností, jak budovat vysokorychlostní bezdrátové komunikační sítě. Duální řešení rádiové komunikace umožňuje zvětšit dosah sítě a zlepšit výkon díky použití opakovačů (repeaterů). Oba kanály je možné využívat simultánně (např. jeden pro řídicí úlohy, druhý pro servis, přičemž komunikace na servisním kanálu nemá vliv na komunikaci řídicích úloh)...

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP