NSK

Trojice prestižních ocenění pro NSK

Společnost NSK, přední světová firma v oblasti ložisek a řešení lineárních pohybů, skončila rok 2023 oslavou trojice významných ocenění, které odrážejí její progresivní úsilí v řadě klíčových oblastí, včetně technického rozvoje, oblasti ESG (environmentální, společenské a správní) a inkluze zaměstnanců.

HAIMER

HAIMER portfolio nyní s WinTool a systémem Toolbase // HAIMER získává 25% podíl ve společnosti WinTool AG a uzavírá globální strategické partnerství s TCM Group

Skupina Haimer se stává 25% akcionářem ve společnosti WinTool AG a uzavírá strategické partnerství s TCM Group, které uděluje HAIMER globální distribuční práva k produktům WinTool a Toolbase. Před rozhodnutím o tomto podílu ve společnosti byly WinTool a Toolbase implementovány do vlastních výrobních procesů společnosti a testovány v nepřetržitém provozu, což prokázalo jejich hodnotu v krátkém čase. V budoucnosti bude TCM spoléhat na HAIMER jako strategického dodavatele v oblasti držáků nástrojů, tepelného upínání, vyvažování a přednastavení strojů v oboru správy nástrojů.

BRADY

Revoluční označování kabelů: zrychlete vaše procesy s automatizovanými řešeními

V dynamickém prostředí výroby hraje kabeláž životně důležitou roli, ať už se jedná o produkty, stroje, instalace. Potřeba efektivního a spolehlivého označování kabelů se tak stává mnohem kritičtější než kdykoli předtím. Pro procesní inženýry, manažery kvality a vedoucí výroby, kteří musí řešit spolehlivou vysledovatelnost kabelů, se automatizovaná identifikace stává silným nástrojem. Jste připraveni prozkoumat transformační výhody automatizovaných systémů tisku a aplikace kabelových štítků?.

Southco

SOUTHCO PŘEDSTAVUJE NOVOU DVEŘNÍ ZÁPADKU TM-10-101-24 

Západku namontovanou na stěně dveří lze ovládat stisknutím tlačítka a otočením kliky o 90°, čímž je zajištěno, že se neúmyslně neotevře ani při velkém zatížení nebo v náročném prostředí.

Seco Tools

Snadné a přesné seřízení digitální vyvrtávací hlavy snižuje množství zmetků

Digitální axiální vyvrtávací hlavy Seco Axiabore™ a Axiabore Plus™ eliminují zdlouhavé a nepřesné nastavování potřebného rozměru, které může vést ke vzniku zmetků. Velký digitální displej, který se při tom využívá, umožňuje rychlé a efektivní seřízení.

HMS Industrial Networks AB

Anybus dosahuje certifikace ML3 podle standardu průmyslové kybernetické bezpečnosti IEC 62443-4-1

Společnost HMS Networks, přední světová firma v oblasti průmyslových komunikačních sítí, oznamuje, že její značka Anybus úspěšně dosáhla certifikace úrovně zralosti 3 (ML3) podle mezinárodní normy IEC 62443-4-1: Bezpečnostní požadavky na životní cyklus vývoje produktů, jež je průmyslovým standardem kybernetické bezpečnosti.

EPLAN

Rychlejší přístup k datům přístrojů

EPLAN eStock umožňuje společnostem přístup k centralizované správě zařízení v cloudu EPLAN, zjednodušuje spolupráci, zkracuje dobu koordinace práce a odstraňuje nekontinuitu dat.

Watson Marlow

Nové čerpadlo Qdos H-FLO proodměřování a dávkování chemikálií nabízí vyšší průtoky pro širokou škálu dávkovacích aplikací

Společnost Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) uvedla na trh čerpadlo Qdos™ H-FLO pro odměřování a dávkování chemikálií, které je speciálně navrženo pro vyšší průtoky až do 600 l/h.

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP