www.modernitovarna.com
HMS Industrial Networks AB

Nová komunikační brána Intesis pro integraci nabíjecích stanic elektromobilů do BMS se sběrnicí Modbus

Společnost HMS Networks oznamuje, že uvádí na trh nový překladač protokolů Intesis, který umožňuje monitorovat a řídit nabíjecí stanice elektromobilů založené na OCPP 1.6 ze systémů BMS využívajících sběrnici Modbus.

Nová komunikační brána Intesis pro integraci nabíjecích stanic elektromobilů do BMS se sběrnicí Modbus

Rostoucí potřeba nabíjecích stanic elektromobilů v budovách

Počet elektromobilů v posledních letech exponenciálně roste. Podle Mezinárodní agentury pro energii bylo v roce 2019 po celém světě instalováno okolo 7,3 miliónu nabíjecích stanic. Nabíjecí stanice jsou dostupné na soukromých parkovacích stáních, na parkovištích u veřejných budov nebo u nákupních středisek, na odstavných parkovištích u stanic veřejné dopravy atd. Instalace nabíjecích stanic v budovách pomáhá rozvíjet výrobu elektromobilů a zrychlovat přechod na obnovitelné zdroje energie. Ovšem zařízením, kde jsou nabíjecí stanice instalovány, to přináší problémy. Management energie a monitorování dostupnosti parkovacích míst pro elektromobily vyžadují hodně komunikace mezi systémy správy budov a nabíjecími stanicemi.

Překladač protokolu Intesis mezi aplikačním protokolem OCPP a sítěmi Modbus RTU/TCP umožňuje monitorování a řízení dobíjecích stanic elektromobilů

Jedním z nejpoužívanějších protokolů v oboru elektromobility je OCPP, standard, který umožňuje monitorování a řízení provozu nabíjecích stanic elektromobilů, jako je spouštění nebo zastavování nabíjení, správa uživatelů nebo čtení energetických parametrů. I když je používán mnoha výrobci nabíjecích stanic pro elektromobily, v řídicích jednotkách BMS a v automatizační technice budov se vyskytuje zřídka.

Nový překladač protokolů Intesis od firmy HMS Networks představuje standardní řešení, které spojuje obor elektromobility se systémy managementu budov (BMS). Umožňuje integrátorům systémů BMS a výrobcům dobíjecích stanic pro elektromobily snadno, levně a spolehlivě realizovat základní monitorování a řízení dobíjecích stanic elektromobilů kompatibilních s protokolem OCPP 1.6 z libovolného automatizačního systému založeného na některém z protokolů Modbus. Komunikační brána umožňuje z BMS s komunikační sítí Modbus spravovat, kteří uživatelé jsou oprávněni nabíjecí stanici používat, řídit nabíjení a přenášet naměřené údaje z nabíjecí stanice, takže BMS může vlastníkovi budovy zajišťovat řízení nabíjecí stanice, její servis a přehled o spotřebě elektřiny. Komunikační brána je k dispozici ve dvou verzích: první pro jednu nabíjecí stanici se sedmi konektory, druhá pro až 20 nabíjecích stanic, z nichž každá může mít sedm konektorů.

Intesis MAPS pro snadnou a standardizovanou integraci do jakéhokoliv BMS

Komunikační brána se konfiguruje pomocí bezplatného konfiguračního nástroje Intesis MAPS, který je vhodný pro všechny překladače protokolu Intesis. Intesis MAPS je navržen tak, aby v síti snadno nalezl nabíjecí stanice OCPP a integroval je do systému automatizace budov pomocí standardní mapy registrů, která zjednodušuje integraci do jakéhokoli systému BMS využívajícího Modbus TCP nebo RTU.

Kombinace nástroje Intesis MAPS a překladače protokolu Intesis OCPP na protokol Modbus TCP/RTU usnadňuje integraci nabíjecích stanic elektromobilů do systémů správy budov a pomáhá majitelům budov optimalizovat využití nabíjecích stanic elektromobilů ve svých zařízeních a připravit se na revoluci v automobilové dopravě.

Více se dozvíte na www.intesis.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP