www.modernitovarna.com
INTERROLL

Interroll a Modumaq zajišťují maximálně univerzální manipulaci s materiálem španělské firmě Arvato Supply Chain Solution

Sant'Antonino, Švýcarsko/Barcelona, Španělsko. Firma Interroll a společnost Modumaq, její partner v programu Rolling On Interroll, vytvořily tým pro projekt rozšíření logistického centra s cílem poskytnout firmě Arvato Supply Chain Solutions ve Španělsku optimální systém pro roztřiďování (klasifikaci) objednávek při stále složitějších procesech manipulace s materiálem.Firma Arvato potřebovala systém pro třídění objednávek v první fázi pro transakce B2B (business to business), ale později jej rozšířila i na transakce B2C (business to customer). Systém, který byl instalován v Alcalá de Henares, se skládá ze dvou indukčních zón: jedna je pro přípravu objednávek z balicích stolů a druhá pro plnění beden pro cross-docking (překládka zboží bez zaskladnění). 
 
„Navržené řešení muselo mít potřebnou univerzálnost, aby bylo možné systém plnit z několika balicích stolů a současně mohl přijímat krabice přímo ze vstupu cross-dockingu,“ říká Alfonso Flores, generální ředitel firmy Modumaq.
 
Obě indukční zóny mohou pracovat simultánně a směřovat materiál na sběrný dopravník, kde se řadí všechny krabice před operacemi čtení a kontrolního vážení. Kontrolní váha porovnává aktuální získaná data s teoretickou hmotností určenou ze zákazníkova systému správy skladu (WMS) a automaticky odklání všechny krabice, které nejsou ve stanovené toleranci, do oblasti řízení kvality, kde se krabice shromažďují. Zde operátor kontroluje krabice jednu po druhé, a je-li obsah v pořádku, pošle je znovu na sběrný dopravník.
 
Přeprava velmi rozdílného zboží
Krabice, které jsou potvrzeny jako správné, jdou potom do oblasti třídění, kde jsou znova načteny a automaticky distribuovány na různé dopravníkové dráhy vedoucí k třídiči. Konstrukce ramp bere v úvahu, že produkty jsou velmi křehké a odchylky v hmotnosti jsou velké: systém musí být schopen manipulovat s krabicemi o hmotnosti jen 200 g pro zásilky B2C i s 25kg zásilkami pro B2B. Přidán byl také dopravník pro recirkulaci a obstarávání prázdných krabic, které se budou používat pro B2C, takže dělníci u balicích stolů mají u každé pracovní stanice vždy dostatečnou zásobu vhodných krabic.
 
Pro hlavní dopravníkový systém byla vybrána platforma MCP (Modular Conveyor Platform) od firmy Interroll, která je doplněna rampami zkonstruovanými a vyrobenými firmou Modumaq výhradně z komponent od firmy Interroll. Řídicí systém je od firmy Siemens a čtecí systém od firmy Datalogic. Komunikační rozhraní mezi systémem Modumaq a systémem správy skladu Arvato využívá protokol pro výměnu dat v reálném čase. 
 
„Bezpečná manipulace s křehkými produkty má nejvyšší prioritu. To musela vzít firma Modumaq v úvahu v oblasti nakládky i u výstupních ramp třídiče,“ říká Alfonso Flores. „Naši konstrukci jsme postavili na modulární platformě MCP od firmy Interroll, protože nám umožnila instalovat na linku nové prvky, aniž bychom museli stávající dopravník zásadním způsobem upravovat a zastavit celý proces.“
 
Modularita zaručuje instalaci nového systému bez přerušení provozních procesů
Velkou výhodou systému MCP je jeho modularita: ačkoliv byl nový systém nainstalován několik let po třídiči, instalační týmy Modumaq mohly rozšířit pracoviště balení a expedice bez vlivu na provoz firmy Arvato nebo jeho přerušení. 
 
„Čelili jsme výzvě zvýšené složitosti v přípravě, klasifikaci a denní distribuci objednávek u významné mezinárodní kosmetické firmy. Instalace realizovaná firmou Modumaq perfektně splňuje naše očekávání a potřeby, jako jsou manipulace s velmi variabilním zbožím, vysoký výkon a vynikající flexibilita,“ říká Laura Alamanová, zodpovědná za řízení projektů a obecné služby firmy Arvato Supply Chain Solutions ve Španělsku.
 


Interroll a Modumaq zajišťují maximálně univerzální manipulaci s materiálem španělské firmě Arvato Supply Chain Solution
Interroll a Modumaq zajišťují maximálně univerzální manipulaci s materiálem španělské firmě Arvato Supply Chain Solution

Interroll a Modumaq zajišťují maximálně univerzální manipulaci s materiálem španělské firmě Arvato Supply Chain Solution
Interroll a Modumaq zajišťují maximálně univerzální manipulaci s materiálem španělské firmě Arvato Supply Chain Solution

Vlevo nahoře: Pásový dopravník pro odkládací zásobníky – B2C
Vpravo nahoře: Rozváděč řídicího systému, dynamická váha a systém řízení kvality
Vlevo dole: roztřiďovací rampy (skluzy)
Vpravo dole: roztřiďovací rampy (skluzy)
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP