www.modernitovarna.com
NORD Drivesystems

V největším překladišti Chronopostu jsou nainstalovány pohony společnosti Nord

V největším evropském překladišti společnosti Chronopost na jihu Paříže bylo nainstalováno více než 1000 pohonů s decentrálními měniči od společnosti Nord Drivesystems. Tyto pohony jsou klíčovými komponenty v třídicím centru a obhospodařují průměrně 170 000 zásilek denně. Každá zásilka musí být identifikována a poslána do správného nakládacího prostoru během 3 minut.

V největším překladišti Chronopostu jsou nainstalovány pohony společnosti Nord
Společnost Chronopost se zaměřuje na dodávky expresních zásilek a zaměstnává více než 3500 lidí po celém světě. Srdcem sítě společnosti Chronopost je překladiště na jihu Paříže pod názvem Chilly Mazarin. Jedná se o jedno z nejvýkonnějších třídicích center v Evropě a dokáže zpracovat až 30 000 zásilek za hodinu. Více než 60% francouzských zásilek je přeloženo právě zde. Každý den je nákladními auty na toto místo dovezeno 500 kontejnerů různých zásilek k přeložení. V průměru se jedná o 170 000 zásilek denně, které musí být identifikovány a poslány do správného nakládacího prostoru. Velký narůst zásilek je samozřejmě kolem Vánoc, kdy musí být odbaveno až 300 000 zásilek za jeden den. Každá zásilka může vážit maximálně 30 kg a měřit od 10x100x40 mm do 1200x800x1000 mm.

Využití místa v budově je plně optimalizováno. Překladiště má 34 vykládacích a 83 nakládacích ramp a veškerá technologie se rozprostírá na ploše 13 000 m². Třídicí systém je složen ze dvou stupňů, kde je každý stupeň dlouhý 650 m. Čárové kódy zásilek čtou kamery na pěti místech. Zásilky putují po 1100 metrů dlouhých dopravních pasech. Tyto dopravní pasy pohání kuželočelní nebo šnekové převodovky společnosti Nord. Všechny jsou opatřeny decentrálními měniči, které jsou namontovány přímo k motoru. Řešení navržené společností Nord, které je založené na decentrálním řízení každého pohonu, má dvě výhody. Za prvé úsporu místa. Není třeba používat velké rozvaděče s řídicími systémy a zápasit s jejich umístěním. „Odpadá také složitá kabeláž a tím pádem i možné poruchy a přerušení komunikace“. říká pan Fouquet, Manažer servisu a údržby v překladištích Chilly Mazarin a Roissy.

Měniče komunikují s řídicím systémem (PLC) a řídícím centrem pomocí sběrnice Profibus. Přesné řízení a synchronizace jsou klíčovými podmínkami pro správný provoz, protože každá zásilka musí být zpracována, rozpoznána a předána do nakládacího prostoru nejpozději do 3 minut. Balíky jsou sledovány v průběhu celé své cesty až k nakládací rampě. Na každém dopravníku jsou až 3 nakládací body. Podobně každý třídič může mít až 4 vstupní body. Pokud se na některé z nakládacích ramp nahromadí zásilky, je možné zpomalit ostatní dopravní pasy, které pak slouží jako skladiště, aby se předešlo zablokování linky.

Nové měniče řady SK 200E byly navrženy k montáži přímo na svorkovnici motoru. Nová řada má mnoho základních funkcí, jako např. vektorové řízení, ovládání elektromagnetické brzdy a přesné polohování pomocí zpracování signálu z inkrementálního nebo absolutního čidla.

„Chceme mít v našem překladišti pouze zařízení Nord. Kromě technické kvality jsme spokojeni se službami, které NORD nabízí. Je velice snadné dovolat se technické podpory a kdykoli nastane nějaký problém, nejpozději do 48 hodin je k dispozici servis. I když je selhání pohonů ojedinělé, přesto máme stále skladem náhradní jednotky a můžeme tak okamžitě vyměnit vadný kus“. dodává pan Fouquet.

Pro rok 2011 máme velice ambiciózní cíle. Pokusit se zvýšit počet odbavených zásilek v průměru na 200 000 za den, což znamená 20% nárůst. Abychom tohoto nárůstu dosáhli , musíme rozšířit budovu.
Tím se umožní oddělit od stávajícího překladiště třídění, balení a nakládání a zvýší se rychlost zpracování zásilek.

Obrázky
Chronopost1.jpeg : Každý den je roztříděno více než 170 000 zásilek.
Chronopost2.jpeg: Každý dopravní pás má pohon od společnosti Nord s decentrálním řízením
rychlosti frekvenčním měničem.
Chronopost3.jpeg: Na každém dopravním pásu je možné využít až 3 vstupní body.
Chronopost4.jpeg: V překladišti je nainstalováno více jak 1100 pohonů od společnosti Nord.
Chronopost5.jpeg: Zásilky jsou automaticky směrovány do správného nakládacího prostoru.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP