www.modernitovarna.com
NORD Drivesystems

Pohony Nord stopují Slunce

Šnekové převodovky firmy Nord byly vybrány pro polohování a bezpečnou fixaci slunečních jednotek fotovoltaických polí v severním Německu. Energetická účinnost byla klíčovým faktorem úspěšnosti řešení firmy NORD. Díky tomu solární panely neustále sledují Slunce na jeho dráze po celý den.

Pohony Nord stopují Slunce
Inteligentní technologie sledování dráhy Slunce od firmy Solarpark Rodenäs GmbH zvyšuje efektivitu fotovoltaických kolektorů. Vzhledem k účinkům silných větrů se pro polohování a bezpečnou fixaci jednotek vyžaduje použití robustních převodovek. Běžně dostupné pohonné jednotky užívají brzdy a vyžadují externí vyhřívání jako prevenci proti zamrznutí. Jedná se o nákladné komponenty náročné na údržbu, které též zvyšují energetickou spotřebu pohonných jednotek.

Řešení firmy Nord je odolnější proti povětrnostním vlivům, přesnější, energeticky účinnější a hospodárné v provozu. Solarpark Rodenäs GmbH se specializuje na upevňovací systémy slunečních kolektorů. Solární články mají nejvyšší účinnost tehdy, když na ně sluneční paprsky dopadají kolmo. Přesné sledování Slunce značně zvyšuje jejich účinnost ještě více, pokud polohování nespotřebovává mnoho energie. Směrování je možné provádět jak manuálně, tak i automaticky. Pohyb je realizován kompaktními, výkonnými převodovkami od NORD DRIVESYSTEMS. Příklad aplikace můžeme nalézt v solárním parku Rodenäs, který je s nominálním výkonem 2 MW největším venkovním solárním systémem v severním Německu.

Řízení polohování je kalkulováno na základě denních časů východu a západu Slunce. Za svítání se sluneční kolektory otočí na východ, aby mohly v průběhu dne sledovat pohyb Slunce. Každých 15 minut jsou převodovky aktivovány impulsem z centrální řídicí jednotky, natočí se směrem ke Slunci o čtyři stupně a poté se vypnou. Díky tomuto polohování dosáhnou sluneční kolektory o 25 až 30 % vyšší účinnosti ve srovnání s pevnými kolektory.

S plochou 16 m2 představuje každý panel velkou překážku pro silné větry ze Severního moře. Pohony z řady modulárních typů Universal, složené ze dvou šnekových převodovek, dokážou fixovat pozici panelů bez použití přídavných brzd. Převodovky přesně a pevně polohují panely proti větrům, které často přesahují stupeň 10.

Více než 700 převodových skříní má dvojitou ochranu proti korozi. Základní ochranu tvoří korozivzdorná hliníková skříň, navíc je převodovka speciálně lakována pro ještě lepší ochranu proti nepříznivým klimatickým vlivům. Pro spolehlivý provoz v mínusových teplotách a minimalizaci servisních prací jsou převodovky plněny syntetickým olejem.

Obrázky:
1. Rotační solární moduly – šnekové převodovky Nord Universal jsou lehčí a odolnější proti povětrnostním vlivům.
2. Rodenäs Solar Park s více než 700 solárními moduly.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP