www.modernitovarna.com
NORD Drivesystems

Integrované řešení firmy NORD pro úspory energie

Firma NORD nabízí široký okruh technologií, které poskytují zákaznická řešení pohonů cenově úsporných a ekologicky šetrných. Obsahují výkonné brždění, automatickou magnetickou úpravu, měděné rotory a 87 Hz frekvenci.

Integrované řešení firmy NORD pro úspory energie
Pokud strojový pohyb musí být opakovaně či pravidelně zpomalován, energie uvolněná z tohoto procesu není vždy vhodně využita. Místo toho je absorbována a teplo předáváno do okolí. Pohony, jenž znovu využijí nadbytečnou energii jsou účinnější a eco- přátelštější. Zatímco rekuperační brzdicí jednotka může zachycenou energií zásobovat další komponenty, i generovaná energie a uspořená energie v obvodě může být spotřebována připojenými komponenty přímo bez ztráty. Ve skutečnosti, nižší mechanická síla je využita v hlavních částech.

Inteligentní řízení je další cestou k úsporám.Ovládání asynchronních motorů a frekvenčních měničů předstaují obecně hodnotu požadované magnetizace pro plný kroutící moment v celém rozsahu otáček, a taktéž způsobuje zbytečné ztráty během částečného zatížení. Frekvenční měniče NORD SK 200E, SK 500E, a SK 700E mohou uspořit spotřebu automatickou redukcí magnetizace, kdy motor běží pouze na částečný výkon. Uživatelé tím mohou uspořit až 30 % energii. Mimoto, v porovnáním s běžnou rozvodnou sítí, jenž pohání danou jednotku, frekvenční měniče asynchronních motorů, můžou běžet ve vyšších výstupních frekvencí v závislosti na zvyšovaném výkonu. Motory 230 V/400 V zapojených do hvězdy mohou například běžet až na frekvenci 87 Hz v spojení s používaným 400 V měničem, čímž umožňují motoru běžet vyšší rychlostí při zachování nominálního točivého momentu. Zvýšením frekvence až na cca 100 Hz se zvětší účinnost motoru o 5 %.

Pro další zlepšení účinnost motoru, vyvinul NORD také nové koncepty materiálů. Použitím mědi jako materiálu pro klecové vinutí místo hliníku znamená podstatné snížení ztrát Měď se svým menším ohmickým odporem umožňuje ekonomičtější pohony v dané velikosti. Dalším kladem motorů jsou jejich menší zástavbové velikosti při aplikaci vyšších výkonů. Optimalizovaný synchronní motor s vysoce kvalitním permanentním magnetem na rotoru může nabídnout neměnnost výkonu a vysokou účinnost po celou dobu provozu.

Ilustrace: NORD poskytuje integrované řešení pro úspory energie

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP