www.modernitovarna.com
Steute

Fraunhofer IFAM Institute testuje kryty z řady "Extreme"

odolné proti korozi: v Severním moři!

Fraunhofer IFAM Institute testuje kryty z řady Extreme
Fraunhofer IFAM Institute testuje kryty z řady Extreme
 
Většina krytů řady "Extreme" je vhodná pro použití ve vlhkém, mokrém nebo dokonce slaném prostředí. Odpovídající testy koroze, např. test s rozprašováním solí podle DIN EN ISO 9227, kontrolují kvalitu těchto zařízení a srovnávají je s ostatními podobných vlastností.
 
Ale jak fungují spínací přístroje v praxi? Jak jsou např. skutečně ovlivněny nepravidelnými vlnami nebo znečišťováním pod vodou? Toto jsou zásadní otázky pro steute, protože tyto "Extreme" spínače od steute jsou často používány v námořnictví - na lodích, na ropných plošinách, v přístavních kotvicích systémech nebo na námořních kontejnerových terminálech.
 
Abychom našli odpovědi na tyto otázky, steute požádal Fraunhofer IFAM (Institut pro výrobní technologie a výzkum aplikovaných materiálů) v Brémách, aby provedl 1-letý test vystavení účinkům v sídle firmy na malém německém ostrově Helgoland. Průběh testu byl následující: několik vzorků z každé vybrané řady krytů "Extreme" - včetně polohových spínačů, nožních spínačů a lankových spínačů - bylo upevněno na exponovaném Jižním vlnolamu, kde na ně po dobu 1 roku působily vlny Severního moře. Některá zařízení byla instalována v přílivové oblasti, což znamená, že někdy byla ponořena a někdy ne. Jakékoliv potenciální omezení zařízení by bylo působením slané vody odhaleno. Kde by bylo zřejmé znečištění a ovlivnilo by to funkční kapacitu spínačů?
 
Jedná se o okolní podmínky, které se spínacích přístrojů sotva kdy v praxi dotknou. Ing. Rainer Lumme, produkt manažer "Extreme" firmy steute: cílem těchto testů bylo vystavit rozvaděče podmínkám tak extrémním, že přesahovaly veškeré požadavky schvalovacích orgánů, což nám pomohlo odhalit jakákoliv slabá místa.
 
Tyto prahové testy jsou nyní dokončeny. Závěrečná zpráva IFAM ještě není k dispozici, ale vzhled spínacích zařízení po jednom roce působení slané vody a stříkání, stejně jako některé počáteční testy jejich funkční kapacity ve steute, ukázaly následující: ve všech různých sériích jsou přístroje odolné vůči slané vodě a dosud zcela funkční po 12 měsících. Dokonce štítky a popisky vypálené laiserem jsou stále čitelné. Předem upravená a práškově potažená pouzdra, např. nožní spínače, jsou ve velmi dobrém stavu a vnitřní součástky, jako jsou spínací vložky, plunžry a osy pedálů, jsou také bez koroze. To svědčí o vysoké kvalitě jak povrchové úpravy tak utěsnění.
 
steute vyhodnotí výsledky testů IFAM podrobně, jakmile budou k dispozici a využije jich pro další optimalizaci stávajících sérií krytů a také k vývoji nových zařízení "Extreme". Rainer Lumme: Nyní máme potvrzeno, že plasty, které používáme pro naše kryty a pohony, jsou neomezeně vhodné pro extrémní požadavky. Měli bychom proto zintenzívnit naše úsilí, abychom nahradili kov plastem - a to i v našich vysoce odolných zařízeních.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP