www.modernitovarna.com
Amiantit

FLOWTITE™, potrubní systém GRP pro vodovodní, kanalizační a průmyslové aplikace

Technologie FLOWTITE byly vyvinuta, aby mnoha odvětvím po celém světě poskytovala nízkonákladová, dlouhodobá potrubní řešení. Toto potrubí je desetkrát lehčí než betonové potrubí a umožňuje navíc snadnou manipulaci a instalaci. Tyto potrubní systémy GRP jsou nekorozní a prokazatelně odolné proti kyselému prostředí.

FLOWTITE™, potrubní systém GRP pro vodovodní, kanalizační a průmyslové aplikace
Potrubní systémy FLOWTITE GRP (Glass Reinforced Polymer = zpevněný polymer skla) jsou vysoce odolné proti korozi. Jsou trvanlivé a mají nízké náklady na údržbu. Nevyžadují izolaci, nátěry, katodovou ochranu, opláštění či jiné druhy antikorozní ochrany.

Tyto vynikající vlastnosti umožňuje moderní design a výrobní postup. Hlavními základními surovinami použitými ve výrobním procesu jsou pryskyřice, sklolaminát a křemenný písek.
Potrubí FLOWTITE se vyrábí pomocí nepřetržitého postupného navíjení, což je nejnovější technologie výroby GRP. Postup umožňuje použít po obvodu zpevnění v podobě nepřetržitého skleněného vlákna. U tlakového potrubí nebo podzemního vedení působí hlavní napětí po obvodu. Použití nepřetržitého zpevnění v tomto směru vede k získání výkonnějšího výrobku s nižšími náklady. Vzniká velice zhuštěný laminát, který maximalizuje výhody tří základních materiálů. Provazce nepřetržitých skleněných vláken a přerušované provazce dodávají značnou obvodovou pevnost a axiální výztuhu. Písková výztuha umístěná v blízkosti nulové osy jádra zajišťuje přidáním tloušťky zvýšenou tuhost.

U dávkovacího systému FLOWTITE s dvojitou pryskyřicí může zařízení používat speciální vložku pro vysoce korozívní aplikace. Standardní pryskyřici lze použít na nosnou i vnější část laminátu. Při navíjení lze použít další materiály jako sklo nebo polyesterový plášť pro zvýšenou odolnost hotového potrubí proti oděru a chemikáliím.

Stroj na navíjení vlákna FLOWTITE představuje nejmodernější používanou technologii a jde o přední metodu výroby potrubí ze skleněného vlákna. Sestává z navíjecí cívky z ocelové pásky vyztužené nosníky válcového tvaru. Při otáčení nosníků natahuje napětí ocelovou pásku kolem a válečkové ložisko umožňuje podélný posun pásky. Celá navíjecí cívka se pak soustavně pohybuje spirálovitě směrem k výstupní jednotce. Při otáčení materiálu se všechny kompozitní materiály přesně dávkují. Elektronické snímače zajišťují soustavnou zpětnou vazbu, aby různé dávkovací systémy aplikovaly správné množství materiálu potřebného k vytvoření různých vrstev v průběhu výrobní fáze. Nejprve film k uvolnění formy, následovaný různými formami a šablonami ze skleněných vláken, uloženými v matrici z polyesterové pryskyřice. Nosné vrstvy jsou pouze ze skla a pryskyřice, zatímco středová vrstva obsahuje čistý křemík. Trubka se vytvaruje soustavným aplikováním těchto materiálů na navíjecí cívku.

Aplikace
Sklolaminátové potrubí a armatury FLOWTITE se používají v mnoha aplikacích. Lze je vidět u vodovodních systémů, kanalizace a zavlažování, hasících systémů, rozvodů mořské a odsolené vody, v elektrárnách a v systémech chemického a průmyslového odpadu. Využití potrubních systémů FLOWTITE je téměř neomezené. Tyto výrobky najdete v sifonových vedeních stejně jako v odpadních vedeních mořské vody, odvodnění mostů a potrubí k odsolení vody. Lze je také použít jako ochranu kabelů.

Hlavní funkce
Potrubí se dodává ve standardní délce 6 a 12 m o průměru DN100 až DN4000 mm. Na vyžádání jsou možné i délky do 18 metrů. U standardní délky 6 metrů jsou k dispozici průměry menší než DN300 mm.
Maximální standardní tlak je 32 barů, v závislosti na průměru, a maximální tuhost je 10 000 N/m2.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP