www.modernitovarna.com
Amiantit

Společnost Amitech Industrial Spain nainstaluje sklem vyztužené reaktoplastové (GRP) trubky do elektrárny s kombinovaným cyklem v barcelonském přístavu

Amitech Industrial Spain, společnost, která patří do skupiny Amiantit, jež se specializuje na kapalinové hospodářství, získala novou zakázku na dodání a montáž vodovodních potrubních řadů pro elektrárnu s kombinovaným cyklem v barcelonském přístavu. Do tohoto 800 MW zařízení, které má začít fungovat v létě 2010, bude investováno celkem 500 mil. €

Společnost Amitech Industrial Spain nainstaluje sklem vyztužené reaktoplastové (GRP) trubky do elektrárny s kombinovaným cyklem v barcelonském přístavu
Instalace sklem vyztužených reaktoplastových (GRP) trubek v elektrárně s kombinovaným cyklem v barcelonském přístavu bude trvat celkem 10 měsíců, přičemž stavební práce jako celek budou trvat 38 měsíců.

Společnost Amitech dodává sklem vyztužené reaktoplastové trubky FLOWTITE včetně příslušenství v průměrech od DN500 do DN2000 mm. Trubky Flowtite s jmenovitým tlakem PN6 a odolností SN5000 budou nainstalovány pod zemí za pomoci systému laminovaných spojů.

Elektrárna s kombinovaným cyklem v barcelonském přístavu je čtvrtou novou stavební zakázkou, kterou společnost Amitech Industrial Spain získala v roce 2008 po projektech Granadilla II, Lares a Emile Huchet. To znamená, že se letos jedná o druhý projekt nasmlouvaný s společností Tecnicas Reunidas buď přímo nebo formou dočasného společného podniku (Joint Venture).

Investorem projektu je Gas Natural, přičemž společnost General Electric je vedoucím dodavatelem v konsorciu s dočasným společným podnikem CTCC Puerto de Barcelona, vytvořeným společnostmi Tecnicas Reunidas a Duro Felguera.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP