www.modernitovarna.com
Amiantit

STAVBA DÁLNIČNÍHO OBCHVATU PRAHY

Amitech Germany, člen skupiny Amiantit, získal velký kontrakt na dodávku cca 15 km trub FLOWTITE GRP určených k odvodňování nového dálničního obchvatu Prahy. Tato nová dálnice je nejdůležitějším projektem svého druhu, a to nejen v České republice, ale i v celé Střední Evropě. Celková délka stavby, která tak jako mnoho moderních infrastruktur tohoto druhu obsahuje několik viaduktů (jejichž délka představuje přibližně třetinu celkové délky), činí zhruba 83 km.

STAVBA DÁLNIČNÍHO OBCHVATU PRAHY
Viadukty nabízejí řadu výhod: žádné křižovatky, vyšší rychlost, možnost pro chodce a řidiče dostávat se přes dálnici. Odvodňovací soustava potřebná pro tento druh silnice vyžaduje vložení odvodňovacího potrubí přímo pod silniční povrch, který může být ve výškách 20 až 60 metrů.

Pro splnění tohoto požadavku AMITECH nabídl trouby s vysokou kvalitou: Trouby ze sklolaminátu (GRP) mají vynikající chemické a mechanické vlastnosti a jsou lehké: Kupříkladu trouba DN 300 o délce 6 m váží jen 60 kg, což značně usnadňuje manipulaci a instalaci. K montáži stačí jakékoli běžné zvedací zařízení a relativně malá skupina pracovníků.

Další velkou výhodou sklolaminátových trub je skvělá odolnost vůči korozi, což byla velmi důležitá věc: prostředí u dálnice je velmi korozívní vlivem výfukových plynů a posypových materiálů.

Navíc zásluhou hladkého vnitřního povrchu a vysoké odolnosti těchto trub jsou náklady na údržbu velmi nízké.

Obchvat je tvořen 11 úseky, z nichž čtyři jsou stávající silnice. Úseky 512, 513 a 514 budou dokončeny v roce 2010. Poslední čtyři úseky budou hotovy v roce 2014.

Jedním z 11 úseků této stavby je úsek SOKP,stavba 514 „Lahovice – Slivenec“. Jeho délka je 6,03 km.

Investorem stavby je : Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatelem stavby je : Sdružení firem Strabag a.s. – Hochtief Construction AG – Bögl a Krýsl k.s.

Dodavatelem odvodnění a kanalizace je : VAO s.r.o., Liberec.

Celkové náklady na tento úsek činí 342 mil. €.

Trouby FLOWTITE GRP byly vybrány nejen pro tento úsek, ale i pro další úseky stavby (č. 512 a 513) obsahující asi 20 mostů, které je třeba vybavit potrubím a budou potřebovat 15 km trub Flowtite GRP s průměrem od DN 200 mm do DN 500 mm.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP