FAULHABER GROUP

2232/2250...BX4 CSD/CCD

Nejmenší bezkartáčový motor na světě s integrovaným ovladačem pohybu

NORD Drivesystems

V největším překladišti Chronopostu jsou nainstalovány pohony společnosti Nord

V největším evropském překladišti společnosti Chronopost na jihu Paříže bylo nainstalováno více než 1000 pohonů s decentrálními měniči od společnosti Nord Drivesystems. Tyto pohony jsou klíčovými komponenty v třídicím centru a obhospodařují průměrně 170 000 zásilek denně. Každá zásilka musí být identifikována a poslána do správného nakládacího prostoru během 3 minut.

STAHL

Yodalex : akustické a visuální signály v nebezpečném prostředí

Řada Yodalex společnosti R. STAHL obsahuje široké spektrum signalizačních zařízení pro nebezpečné prostředí, jako je např. všesměrová siréna Y06, maják V6, nebo kombinovaná jednotka YL6. Všechna zařízení mají hliníkové pouzdro s krytím IP66 a povrchem odolným proti ohni. Tyto vlastnosti chrání zařízení proti vznícení (»ex d»).

Vision Numéric

Type3 CAAV5 Based verze 5.10

Software Type3 umožňuje tvorbu textů, integraci symbolů, nebo nadpisů s minimálním počtem kliknutí v CAx systému CATIA V5 a slouží tedy pro snadnou identifikaci, označování, dekoraci nebo přizpůsobování v jednotlivých částech návrhu. Od roku 2003 bylo po celém světě prodáno více než 1000 licencí. Do nové verze Type3 CAAV5 Based V.5.10 bylo implementováno mnoho inovací, které optimalizují proces návrhu a velice ho zjednodušují.

COSCOM

COSCOM KPI modul

COSCOM KPI (Key Performance Indicator) modul umožňuje uživatelům přístup k firemním datům a analýzám z jakéhokoli místa na světě. Online vizualizace poskytuje informace v reálném čase o právě probíhajícím precesu. Díky tomu lze pak optimalizovat či úplně přeorganizovat proces, který ještě není dokončen.

Westermo Teleindustri AB

Falcon : první průmyslový VDSL2 router na světě

Průmyslový VDSL2/ADSL2+ router Falcon od švédské společnosti Westermo s integrovaným čtyřportovým Layer 3 switchem je navržen pro bezpečnou vysokorychlostní komunikaci mezi místní a vzdálenou průmyslovou sítí, kde mohou být umístěny např. SCADA systémy, řídící systémy a nebo I/O moduly

ARC INFORMATIQUE

PC VUE monitoruje větrné farmy ve spojených státech

Iberdrola Renewables, druhý největší poskytovatel elektrické energie v severní Americe, si vybral PC VUE SCADA systém pro monitorování větrných farem ve spojených státech. Farmy produkují 3600 megawatů el. energie z 35 nezávislých elektráren. 2479 větrných turbín je spojeno do 300 – 350 datových uzlů, což odpovídá přibližně 700 000 až 800 000 I/O dat zpracovaných na teměř dvou tuctech serverů.

EPLAN

EPLAN Electric P8 2.0

Nová platforma EPLAN 2.0 poskytuje větší projektovou stabilitu, funkčnost a rychlost, a to díky implementaci nových vlastností, jako např. aktivní ochrana zařízení, kanálově orientovaný PLC návrh, bodové spoje a vylepšené grafické funkce. V průběhu vývoje bylo zvažováno více než 1000 poznámek obdržených přímo od uživatelů.

EPLAN

EPLAN Pro Panel vstupuje do světa 3D

EPLAN Pro Panel nabízí specifické funkce pro prostorový návrh elektrických, pneumatických a hydraulických rozváděčů, ventilových terminálů a montážních skupin, a představuje tak vstup systémů CAE EPLAN do světa 3D. EPLAN Pro Panel využívá prostorové funkce EPLAN Platform a ulehčuje proces návrhu rozváděčů a montážních skupin v různých inženýrských oborech. Systém, založený na společné databázi prvků, je vhodným nástrojem pro vytváření jednotných a konzistentních technických projektů, podporuje plnou integritu dat, odstraňuje nutnost několikanásobného zadávání stejných dat do různých částí projektu, a zvyšuje tak efektivnost a spolehlivost inženýrské práce.

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP