www.modernitovarna.com
PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

Široká nabídka pro různé úlohy Ochrana elektrických zařízení proti výbuchu

Rozmanitost úloh, které je třeba řešit v prostředí s nebezpečím výbuchu, je téměř neomezená. Firma Pepperl+Fuchs nabízí se svým úplným standardním sortimentem komponent pro ochranu proti výbuchu a na zakázku vytvořenými systémy optimální řešení pro téměř všechny požadavky.

Široká nabídka pro různé úlohy  Ochrana elektrických zařízení proti výbuchu
Obrázek 1: Nabídka prostředků pro ochranu elektrických zařízení proti výbuchu

Prostředky pro ochranu elektrických zařízení proti výbuchu od firmy Pepperl+Fuchs jsou navrženy tak, aby splňovaly různorodé požadavky procesní automatizace. Společnost sídlící v Mannheimu (Německo) ve svém velmi obsáhlém a flexibilním sortimentu nabízí vše pro ochranu od jednoduchých svorkovnic přes řídicí jednotky a stanice až ke složitým řídicím systémům. Využití různých typů zařízení pro ochranu proti výbuchu stejně jako velké množství typů uzávěrů a krytů ulehčují návrh efektivního řešení pro každou úlohu a každé prostředí. Vysoce kvalitní uzávěry jsou dostupné v různých velikostech a z různých materiálů. Podle specifických požadavků jednotlivých úloh se používají jiskrově bezpečná zařízení „Ex i“, zařízení v zajištěném provedení „Ex e“, zařízení s pevným uzávěrem „Ex d“ stejně jaké zařízení s vnitřním přetlakem „Ex p“.

Například certifikované svorkovnice nebo řídicí stanice v zajištěném provedení „Ex e“ mohou být snadno nakonfigurovány výběrem z velkého množství unifikovaných komponent. Nezáleží na tom, zda jde o malou řídicí jednotku s jedinou funkcí nebo o složitou ovládací stanici s více než padesáti řídicími prvky. Díky vysoce flexibilní konfiguraci odpovídá výsledné zařízení přesně požadavkům specifické úlohy. Masivní uzávěry „Ex d“ od firmy Pepperl+Fuchs nejen zabezpečují rozváděče se složitými řídicími a rozvodnými systémy před nebezpečím výbuchu, ale také chrání instalované komponenty před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Ve stánku na veletrhu budou představeny dvě ukázkové instalace, které ukážou, jak lze identifikační systémy bez specifického schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu bezpečně používat v nebezpečném prostředí díky jejich instalaci do pevného uzávěru.

V případě, že nelze efektivně použít standardní zařízení, nastupuje řešení na zakázku: ve střediscích SEC – Solution Engineering Centre, rozmístěných po celém světě, odborníci firmy Pepperl+Fuchs navrhují a vyrábějí individuálně přizpůsobená zařízení přesně podle požadavků uživatelů. Dobrým příkladem těchto schopností jsou ovládací panely Ex de od firmy Pepperl+Fuchs. Kombinují pevný uzávěr, který chrání elektrické komponenty, s krytem v zajištěném provedení, v němž jsou umístěny svorkovnice a ovládací prvky v sestavě podle požadavků dané úlohy. Toto uspořádání umožňuje realizovat uvádění do provozu a údržbu bez nutnosti otvírat pevný uzávěr.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP