www.modernitovarna.com
NSK

NSK uvádí na trh první řadu ložisek na světě s bioplastovou klecí

Po vývoji první bioplastové klece pro valivá ložiska na světě, který probíhal v roce 2021, může firma NSK nyní uvést na trh premiérovou řadu produktů s touto novinkou. Nová tepelně odolná klec bude k dispozici pro kuličková ložiska řad 60 a 62, která jsou ideální pro motory ventilátorů v klimatizačních jednotkách. NSK bude pokračovat v rozšiřování sortimentu svých produktů a souvisejících aplikací pro výrobce OEM, kteří chtějí vyvíjet ekologicky šetrné produkty.

Při výrobě ložiskové klece z bioplastu, který pochází z obnovitelných zdrojů – z biomasy (především rostlinného původu), je možné snížit emise oxidu uhličitého během životního cyklu ložiska ve srovnání s konvenčními plasty vyrobenými z fosilních paliv o 91 %, a tím přispět k iniciativám uhlíkově neutrální výroby. Konvenční bioplastové komponenty trpí malou tepelnou odolností, ale testy ukazují, že materiál, který NSK vybrala pro klece svých ložisek, vydrží provozní teploty až +120 °C.

Prodej nových klimatizačních jednotek se bude zvyšovat, protože pro rostoucí počet domácností v celé Evropě se stávají cenově přijatelné, a domácnosti a pracoviště, které už klimatizační jednotky mají, se je budou snažit modernizovat kvůli pandemii covidu-19 a výhodám, které přináší lepší větrání. Klíčovou součástí motorů ventilátorů klimatizačních jednotek jsou jejich ložiska. Díky využití kuličkových ložisek řad NSK 60 a 62 s klecí zhotovenou 100% z bioplastu, první svého druhu, která byla uvedena na trh, mohou výrobci OEM pro klimatizační jednotky posílit svůj kredit v oblasti udržitelnosti.

Použití softwaru CAE ve vývojovém procesu umožnilo firmě NSK navrhnout optimální rozměry a tvar klece, vyhodnotit deformace a ověřit vhodnost stávající formy pro vstřikování. Bylo možné posoudit důležité atributy, jako jsou odolnost a kvalita. Společnost NSK použila k vyhodnocení charakteristik napětí v klecích za provozních podmínek simulaci pomocí digitálního dvojčete ložiska.

Na základě výsledků simulace mohla společnost NSK urychlit zkoušky technických vlastností klecí za provozu prostřednictvím fyzických prototypů. Použitím obou přístupů současně společnost zkrátila dobu vývoje klecí na třetinu běžné doby.

Kromě velké spolehlivosti se od ložisek pro motory ventilátorů klimatizace vyžaduje malá hlučnost a tření. Funkční testy provedené společností NSK potvrdily, že ložiska s bioplastovou klecí mají ekvivalentní hlučnost a tření stejné jako ložiska s konvenční klecí z polyamidu 66.

Spolu se svým potenciálem pomoci výrobcům OEM vyvinout uhlíkově neutrální produkty vykazuje nová bioplastová klec ekvivalentní pevnost, tepelnou odolnost, odolnost proti mazivům a pevnost svaru jako u polyamidu 66, stejně jako srovnatelnou tuhost, odolnost proti únavě, odolnost proti tečení a odolnost proti nárazu.

Společnost NSK bude pokračovat v rozšiřování nabídky produktů využívajících bioplasty pro další odvětví, jako je automobilový průmysl, s cílem dále snížit emise uhlíku a přispět k vytvoření společnosti, která bude uhlíkově neutrální.
 
1) společnost NSK vyrábí nejnovější klece pro valivá ložiska z bioplastu (rostlinného původu). Foto: Kai Bercrafter / Shutterstock


NSK uvádí na trh první řadu ložisek na světě s bioplastovou klecí

2) Bioplastová klec NSK má vlastnosti srovnatelné s běžnými plastovými klecemi vyrobenými z polyamidu 66, ale s emisemi oxidu uhličitého během životního cyklu o 91 % nižšími. Foto: NSK


NSK uvádí na trh první řadu ložisek na světě s bioplastovou klecí
3) kuličková ložiska řady NSK 60 a 62 jsou vybavena novou ekologickou, tepelně odolnou bioplastovou klecí, která pomáhá OEM vyvíjet uhlíkově neutrální produkty. Foto: NSK


NSK uvádí na trh první řadu ložisek na světě s bioplastovou klecí

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP