www.modernitovarna.com
NSK

Nová ložiska NSK s vyšší trvanlivostí určená pro válcovací stolice

Společnost NSK vyvinula nová čtyřřadá kuželíková ložiska pro válcovací stolice, která nabízejí vynikající výkon a jsou šetrnější k okolnímu prostředí. Ložiska pracovních válců používají nově vyvinuté, vodě odolné mazivo, které je plně uzavřené v utěsněném ložisku. Válce s novými ložisky, pracující v náročných podmínkách s vysokým rizikem proniknutí vody do ložiska, mají typicky až dvojnásobnou životnost. Utěsněná konstrukce navíc znamená, že spotřeba maziva je mnohem menší než u běžného "otevřeného" ložiska, a proto je výrazně omezeno riziko kontaminace okolního prostředí.


Nová čtyřřadá utěsněná kuželíková ložiska se zvýšenou trvanlivostí plněná novým mazivem AQGRD dostojí primárnímu požadavku na použití ve válcovacích tratích: ložiska pracovních válců musí vydržet co nejvíce. Válcovací stolice typicky používají dvojice pracovních válců, které válcují bramy z oceli nebo jiných kovů do požadovaného tvaru, např. plechů. Podmínky pro ložiska jsou velmi náročná, protože musí odolat velkým zatížením při vysokých rychlostech a teplotách stejně jako trvalému výskytu vodní tříště a kovových částic.

Tyto těžké pracovní podmínky mohou vést k předčasnému selhání ložisek vlivem vad, např. prasklin. Prasklina se objeví, jestliže se od hladkého povrchu oběžné dráhy vlivem únavy začnou odlamovat malé kousky materiálu ložiska. Tento jev vytváří zdrsněné oblasti, které mohou dokonce způsobit nefunkčnost ložiska.

Základní inovací vyvinutou k tomu, aby pomohla vypořádat se s těmito problémy, je vodě odolné mazivo AQGRD. Mazivo s optimalizovaným složením vytváří tenký olejový film a ochrannou vrstvu mezi oběžnou dráhou a kuželíky, a tím jednak zamezuje přímému kontaktu bez maziva, jednak chrání proti korozi. Prevence proti korozi je důležitá, protože nebezpečné defekty, jako jsou praskliny, které zkracují trvanlivost ložiska, vznikají právě v oblastech koroze. Vetší trvanlivost snižuje náklady na údržbu a zvyšuje provozní efektivitu. Kromě toho, protože ložiska nepotřebují tak častou výměnu, omezuje se také "uhlíková stopa" a snižuje spotřeba surovin.

Kromě výhod delší životnosti dochází totiž v souvislosti s delšími cykly výměny ložisek také k omezení spotřeby materiálu a energie, což pomáhá omezovat emise oxidu uhličitého.

V budoucnu chce NSK pokračovat ve vývoji a výrobě produktů vedoucích k naplnění vize udržitelné společnosti.

1) Nová utěsněná čtyřřadá kuželíková ložiska NSK pro pracovní válce válcovacích tratí


Nová ložiska NSK s vyšší trvanlivostí určená pro válcovací stolice

2) Funkční schéma válcovací trati znázorňuje pracovní a opěrné válce


Nová ložiska NSK s vyšší trvanlivostí určená pro válcovací stolice

3) Nejnovější utěsněná čtyřřadá kuželíková ložiska NSK naplněná vodě odolným mazivem AQGRD mají dvojnásobnou trvanlivost než konveční ložiska
 

Nová ložiska NSK s vyšší trvanlivostí určená pro válcovací stolice

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP