www.modernitovarna.com
NSK

NSK se zavazuje k uplatnění otevřeného přístupu k IP u aktivit souvisejících s nemocí COVID-19

Firma NSK, jeden z největších světových výrobců ložisek, lineární techniky a mechanismů pro řízení vozidel, podepsala deklaraci „Open COVID-19“, v níž je vyjádřen její závazek přispět k celosvětovému úsilí rychle ukončit šíření koronavirové nemoci COVID-19. V této nebývalé deklaraci se NSK zavazuje volně zpřístupnit své intelektuální vlastnictví (IP) pro vývoj, výrobu a další aktivity, které povedou k zastavení přenosu viru.

Prevence šíření nemoci COVID-19 vyžaduje rychlý vývoj, výrobu a distribuci léčiv, vakcín, zdravotnické techniky a produktů pro prevenci infekce. Deklarace Open COVID-19 vyzývá vlastníky IP, aby zpřístupnili své patenty, užitné vzory, designové patenty a autorská práva pro boj proti pandemii. Pro co nejrychlejší ukončení virové infekce jsou třeba nové způsoby spolupráce mezi průmyslovými firmami, vládami a akademickými institucemi, které se vymykají zaběhlým způsobům.

NSK plně podporuje tuto strategii a podepsala deklaraci bez jakýchkoliv termínových omezení. Souhlasí s tím, že nebude trvat na právech vyplývajících z IP ve vztahu k podnikům, které se zabývají bojem proti nemoci COVID-19, včetně prevence, kontroly šíření a léčení onemocnění. Společnost nebude požadovat za použití svého IP v těchto aktivitách žádné kompenzace.

Za běžných podmínek znamená využití IP vyjednávání o licenčních podmínkách, ale to je deklarací odbouráno, což zrychluje vývoj a zahájení výroby prostředků potřebných pro boj s COVID-19. Oficiální text deklarace Open COVID-19, k níž společnost NSK přistoupila, je na www.gckyoto.com/covid-2.

NSK hodlá v budoucnu pokračovat ve spolupráci se skupinou firem, které se k této deklaraci, připojily, a s dalšími firmami, aby pomohla ukončit šíření nemoci COVID-19. Tento krok je součástí neúnavného úsilí firmy NSK podporovat zdravý a udržitelný rozvoj společnosti a komunit po celém světě.

- NSK patří mezi firmy, které se zavázaly poskytnout otevřený přístup ke svému IP těm subjektům, které bojují s COVID-19
 

NSK se zavazuje k uplatnění otevřeného přístupu k IP u aktivit souvisejících s nemocí COVID-19

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP