www.modernitovarna.com
NSK

Všech pět evropských výrobních závodů NSK využívá zelenou elektřinu

Společnost NSK podepsala smlouvu s dodavatelem elektrické energie pro své dva výrobní závody v Británii v Newarku (průmyslová ložiska a lineární vedení) a Peterlee (automobilový průmysl), která jim zajišťuje dodávku „zelené elektřiny“ vyrobené ve větrných elektrárnách. Jinými slovy, poskytovatel potvrzuje, že vyrábí zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů v množství, které odpovídá požadavkům na spotřebu obou závodů NSK se sídlem v Británii.

Díky těmto smlouvám tedy v současnosti zelenou elektřinu používá všech pět evropských výrobních závodů NSK – včetně závodů v Munderkingenu v Německu a v Kielcích a Valbřichu v Polsku, stejně jako evropské sídlo a technologické centrum společnosti v Ratingenu v Německu. Tento pozitivní vývoj je jedním z mnoha kroků, které NSK podniká ke snížení dopadu své činnosti na životní prostředí a jenž je součástí evropského cíle společnosti dosáhnout do roku 2030 uhlíkově neutrálního provozu výrobních zařízení (rozsah emisí 1 a 2).

Využívání zelené energie má značný dopad na snižování emisí ovlivňujících klima. Když závod v Kielcích – největší výrobní podnik NSK v Evropě – v roce 2019 plně přešel na elektřinu z obnovitelných zdrojů, v následujícím roce to vedlo ke snížení emisí oxidu uhličitého přibližně o 65 000 tun.

Eddie Ward, manažer systémů kvality a ochrany životního prostředí, EQA (European Quality Assurance), NSK Europe, říká: „Dva závody v Británii mají nižší spotřebu elektrické energie než závod v Kielcích, proto očekáváme roční snížení emisí přibližně o 10 000 tun hlášených emisí oxidu uhličitého, což je však stále značný pokles. Pomůže nám to dosáhnout našich cílů v oblasti udržitelnosti a přispět k boji proti globálnímu oteplování.“

Kromě zajištění dodávek zelené energie využívá 23 závodů NSK po celém světě vlastní solární a větrné elektrárny, čímž se snižují emise oxidu uhličitého o přibližně 3 900 tun ročně. Tato činnost je podpořena snahou společnosti snížit spotřebu energie ve svých továrnách a kancelářích.

Již v roce 2008 zavedla firma NSK parametr KPI pro environmentální dopad každého nového výrobku, tzv. skóre „Neco“.

Eddie Ward říká: „Tímto skórem vyjadřujeme indikátory ekologické účinnosti, abychom uceleně a kvantitativně posoudili šetrnost našich výrobků k životnímu prostředí. Naším cílem je vyvíjet nové produkty se skórem Neco 1.2 nebo vyšším. V roce 2020 jsme tohoto cíle dosáhli u šesti nových ekologicky šetrných výrobků, které zahrnují ložiska, lineární vedení, pohony a maziva. Pokračujeme v tomto úsilí se všemi našimi novinkami.“

- Všech pět evropských výrobních závodů NSK odebírá zelenou elektřinu – včetně největšího závodu v polských Kielcích.


Všech pět evropských výrobních závodů NSK využívá zelenou elektřinu
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP