www.modernitovarna.com
INTERROLL

Nový systém pro manipulaci s paletami Smart Pallet Mover zvyšuje výkonnost výrobní logistiky

Sant'Antonino, Švýcarsko. Potenciál dalšího zvyšování produktivity v průmyslových podnicích dnes není jen v rostoucím výkonu moderních výrobních strojů, ale také v jejich zásobování materiálem. S novým flexibilním a modulárním systémem pro manipulaci s paletami Smart Pallet Mover (SPM) uvedla společnost Interroll na trh oceněné řešení, které lze přizpůsobit tak, aby splňovalo širokou škálu požadavků průmyslové výroby.Přínosy systému SPM pro zákazníky a uživatele jsou přesvědčivé. Ti, kdo jej používají, mohou nyní konečně automatizovat pracovní procesy, které předcházejí vlastní výrobě, aby se vyhnuli ručním činnostem v oblastech kritických z hlediska bezpečnosti a mohli řídit pracovní tok palet pomocí ukládání do dočasných meziskladů, třídění, řazení a manipulace s paletami ve správný čas, aby bylo dosaženo významného zkrácení prostojů výrobních strojů. To zrychluje návratnost investic (ROI) do výrobních strojů, buněk a linek. Systém SPM nejen eliminuje nákladná přerušení výroby způsobená čekáním na dodávky materiálu pro stroje, ale také snižuje riziko nehod během provozu. V porovnání s manuálním provozem tak lze zvýšit produktivitu až o 30 %.

Ideální doplněk pro automaticky naváděné vozíky
Systém Smart Pallet Mover je řešení pro manipulaci s paletami, které zajišťuje automatickou dopravu palet bezprostředně u výrobních strojů a procesy sběru a třídění materiálu přímo spojené s výrobou. Lze je využít i v prostředí výroby řízené podle konceptů průmyslu 4.0. Systém SPM je určen pro dopravu, třídění a dočasné ukládání kontejnerů nebo palet o hmotnosti až 1 000 kg. Představuje mobilní a samostatně pracující systém pro zajištění toku materiálu, který lze použít například jako nákladově výhodný doplněk nebo náhradu za vysokozdvižné vozíky či autonomně naváděné vozíky (AGV).

Systém Smart Pallet Mover se skládá z různých modulů. Základem řešení je mobilní jednotka (SM1000 Mover), která běží pod nepoháněnými sekcemi dopravníku a pohybuje na nich ležícími paletami. Přepravní vozík (SM2000 Transfer Car), který se pohybuje po kolejnicích, může přepravovat palety mezi paralelními sekcemi dopravníku.

„S touto platformou, která na světovém trhu nemá obdoby, cílíme na velký potenciál zvyšování produktivity, který pro naše zákazníky a uživatele představuje automatizace správy palet přímo související s výrobou. Uživatelsky přívětivý 3D online nástroj, SPM Layout Configurator & Pallet Flow Simulator, umožňuje rychle a snadno konfigurovat systém a simulovat plánovaný provoz na počítači,“ vysvětluje Jens Strüwing, výkonný viceprezident pro produkty a technologie společnosti Interroll.

Flexibilita tohoto inovativního řešení, použití osvědčené techniky a velmi krátká doba návratnosti zajišťují, že uživatelé mohou výrazně posílit svou konkurenceschopnost. Stejně jako všechny výrobky Interroll, i Smart Pallet Mover se velmi snadno instaluje, obsluhuje a udržuje. Modulární řešení typu plug-and-play lze proto uvést do provozu bez zdlouhavého přerušení výroby, například i během projektů modernizace výrobních zařízení. Možnosti komunikace založené na globálních standardech, jako např. REST API a JSON, zajišťují maximální kompatibilitu a snadné použití. Dopravníkové moduly je možné v případě potřeby velmi snadno rekonfigurovat a výškově nastavitelné podpěry umožňují systém instalovat dokonce i na nerovnou podlahu.

Vítěz ceny Red Dot Award a nominace „Best of Logistics“ v soutěži IFOY
Ještě před oficiálním uvedením na trh získalo nové řešení Smart Pallet Mover dvě mezinárodně uznávaná ocenění. První z nich je cena Red Dot Award, Product Design 2021, za výjimečnou kvalitu designu a stupeň inovace. Současně bylo toto řešení vybráno nezávislými odborníky v soutěži „International Intralogistics and Forklift Truck of the Year Award (IFOY Award)“ v březnu 2021 jako finalista této celosvětově uznávané ceny za intralogistiku.

S novou nabídkou bere Interroll v úvahu skutečnost, že se manažeři výrobních firem stále více zaměřují na manipulaci s materiálem, jak ukázal například průzkum „Výrobní logistika ve středně velkých podnicích“, který společnost Interroll zveřejnila v loňském roce. Průměrný stupeň automatizace interního materiálového toku ve zkoumaných podnicích podle tohoto průzkumu je totiž jen 53 %. Téměř každá desátá firma (9 %) má stupeň automatizace materiálového toku dokonce méně než 25 %.Nový systém pro manipulaci s paletami Smart Pallet Mover zvyšuje výkonnost výrobní logistiky
Nový systém pro manipulaci s paletami Smart Pallet Mover zvyšuje výkonnost výrobní logistiky
Flexibilní, snadná a rychlá instalace: Smart Pallet Mover (SPM) představuje inovativní přístup ke zvýšení produktivity prostřednictvím automatizace výrobní logistiky.Video nového řešení můžete shlédnout na:

https://www.youtube.com/watch?v=3mbnWIBP-18

https://vimeo.com/520536729

Více informací: https://info.interroll.com/manufacturing-logistics#slide-1


  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP