www.modernitovarna.com
INTERROLL

Interroll posiluje sdílení znalostí prostřednictvím digitálních kanálů

Sant'Antonino, Švýcarsko. dubna 2020. Sdílení informací a zkušeností kliknutím myši: společnost Interroll rozšiřuje a prohlubuje interaktivní kontakt se svými zákazníky prostřednictvím nových online služeb. Od nyní je možné školení pro zákazníky snadno objednat a vést prostřednictvím internetu; je možné organizovat schůzky s odborníky a dostupná jsou i krátká videa o důležitých průmyslových tématech.

 

Základním kamenem je výukový program Interroll Academy, který je po mnoho let hybnou silou sdílení znalostí mezi zaměstnanci, zákazníky a partnery. Integrované výukové programy nabízené Střediskem pro školení a spolupráci, které slouží celé skupině Interroll Group, využívají kombinaci různých výukových metod, technologií a materiálů. Tímto způsobem jsou naučené znalosti optimálně prohlubovány a aplikovány na příkladech z praxe. Interroll Academy spolupracuje s předními organizacemi, jako je Fraunhoferův institut pro materiálový tok a logistiku v Dortmundu v Německu nebo švýcarská společnost Krauthammer.
 
Nová nabídka e-learningových kurzů od Interroll Academy dává uživatelům online přístup k obsahu školení v libovolném čase. Příkladem z nabídky programů je školení určené pro uživatele, kteří se chtějí seznámit s populárním konstrukčním nástrojem Interroll Layouter pro uživatelsky přívětivé projektování kompletního řešení toku materiálu.
 
Další možností pro rychlou, cílenou celosvětovou výměnu znalostí a zkušeností jsou diskuse s odborníky o technických detailech řešení nebo oborově specifických otázkách. Termín diskuse je možné naplánovat online. Navíc jsou k dispozici krátká informativní videa – vzdělávací klipy, které zájemce stručně uvádějí do témat, jež jsou důležitá pro jednotlivé obory, jako jsou např. potravinářství nebo módní průmysl.
 
„Naši zákazníci a partneři se spoléhají na kvalitu, rychlost a jednoduchost, na něž jsou u společnosti Interroll zvyklí. Tento závazek konzistentně převádíme i do digitálního světa. Díky dalšímu rozšiřování našich kanálů pro virtuální interakci nyní máte ještě snazší přístup k našim znalostem a můžete si s námi vyměňovat odborné zkušenosti,“ vysvětluje Jens Karolyi, Senior Vice President pro Corporate Marketing & Culture společnosti Interroll Group. 

Interroll posiluje sdílení znalostí prostřednictvím digitálních kanálů
Obrázek: Nová nabídka e-learningových kurzů od Interroll Academy dává uživatelům online přístup k obsahu školení v libovolném čase.   Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP