www.modernitovarna.com
INTERROLL

Průzkum prozrazuje, že německé výrobní podniky mají nerealizovanou poptávku po systémech automatizace materiálového toku

Sant'Antonino, Švýcarsko, května 2020. Ve středně velkých německých výrobních podnicích je stále velký potenciál zvyšování produktivity: jen v necelé pětině německých výrobních podniků dosahuje automatizace interního materiálového toku více než 75 %. Koncoví uživatelé současně pokládají za zvláště důležité jednoduché a robustní systémy pro manipulaci s paletami. To jsou některé závěry průzkumu „Výrobní logistika ve středně velkých podnicích“, který provedla firma Interroll v Německu v roce 2019 s cílem identifikovat, jaká řešení uživatelé potřebují.Automatizace a robotizace jsou klíčové obory pro zvyšování konkurenceschopnosti, kvality a udržitelnosti v průmyslové výrobě. Při optimálním vytěžování potenciálu zvyšování produktivity hraje klíčovou roli interní materiálový tok. Uplatňuje se nejen při zásobování montážních linek a robotů materiálem, ale také při propojení skladů a pracovišť pro příjem a vychystávání zboží. Většina velkých firem už tento problém řeší. Ale jaké je aktuální situace v oblasti automatizace ve středně velkých podnicích?
 
Jen málo je už vysoce automatizovaných
Průzkum firmy Interroll s názvem „Výrobní logistika ve středně velkých podnicích“ jasně identifikoval potřebu zvýšit úroveň v této oblasti: průměrný stupeň automatizace interního materiálového toku ve zkoumaných podnicích je totiž jen 53 %. Pouze v necelé pětině podniků (19 %) dosahuje automatizace těchto procesů více než 75 %. Téměř desetina (9 %) podniků se zdráhá investovat do těchto procesů a jejich stupeň automatizace je pod 25 %. V případě manipulace to platí dokonce pro pětinu firem. Situace v podnicích signalizuje, že existuje nerealizovaná poptávka po vhodných zařízeních. Firmy, které nebudou ochotné do této oblasti investovat, budou pravděpodobně muset čelit konkurenčnímu znevýhodnění.
 
Zajímavým výsledkem průzkumu je to, že podle respondentů jsou málo automatizované firmy také náchylnější k selhání manipulačních a skladovacích procesů. Například podíl společností uvádějících problémy s přerušením fungování skladu byl u firem se stupněm automatizace méně než 50 % celkem 48 %, což je dvojnásobek oproti 24 % u podniků s vyšším stupněm automatizace. Ovšem ani ti, kdo automatizují, nejsou zcela zabezpečení proti selhání. Nejčastějšími příčinami selhání jsou softwarové chyby (40 %) a nesprávná funkce složitých systémů (32 %).
 
Pro uživatele jsou zvláště důležité jednoduchost a robustnost
Mimochodem, podle účastníků průzkumu hraje při manipulaci s paletami důležitou roli snadnost provozování dopravníkových modulů. Za nejdůležitější faktor v těchto procesech ji považuje dokonce 61 % projektantů výrobních zařízení. Velký podíl všech dotazovaných (58 %) považuje za rozhodující přednosti řešení spolehlivost a robustnost paletových dopravníků. Ti, kteří si myslí, že odpovědní pracovníci ve středně velkých podnicích nejsou otevření k budoucím trendům, se mýlí: celkem 67 % považuje za nejdůležitější kritérium pro zajištění hladkých výrobních procesů prediktivní údržbu a profesionální služby, dlouhou životnost naproti tomu 53 % a modularizaci řešení 50 %.
 
V průzkumu, který prováděla firma Interroll a zajišťovala agentura Faktenkontor (Hamburk), bylo v roce 2019 telefonicky dotazováno celkem 200 výrobních podniků. Průzkum se soustředil na podniky s 50 až 500 zaměstnanci a obratem do 500 miliónů eur. Osloveny byly podniky z různých oborů průmyslu: strojírenské firmy stejně jako potravinářské závody a výrobci spotřebního zboží. Průzkum cílil zvláště na techniky s rozhodovací pravomocí, technické ředitele, výrobní ředitele a výrobní technology.
 
S ohledem na výsledky průzkumu nyní Interroll aktivně pracuje na novém řešení nazvaném SPM, Smart Pallet Mover, které umožní lépe organizovat a automatizovat „poslední metry“ materiálového toku ve výrobě.
 
Toto nové rozhraní zlepší propojení mezi různými fázemi materiálového toku, tj. pohybem, uspořádáním, vstupem a výstupem palet. SPM lze využít nejen v blízkosti výrobních strojů, ale také mezi různými výrobními buňkami v témže výrobním procesu.
 
 
Další informace najdete na: 
 
 
Obrázky
 
[Graf 1]
 
Průzkum prozrazuje, že německé výrobní podniky mají nerealizovanou poptávku po systémech automatizace materiálového toku
Automatizace je stále jednoznačně na postupu

Průměrný stupeň automatizace intralogistických procesů

Manipulace: 50 %
Doprava materiálu: 53 %
Skladování: 62 %
 
 
 
[Graph 2]
 
Průzkum prozrazuje, že německé výrobní podniky mají nerealizovanou poptávku po systémech automatizace materiálového toku
Zaostřeno na kvalitu a uživatelskou přívětivost

Tři nejdůležitější požadavky na techniku paletových dopravníků

Vysoce moderní konstrukce: 35 %
Jednoduchý provoz: 53 %
Robustnost: 58 %
 
 
Všichni respondenti, možnost zvolit několik odpovědí
 
 
[Graf 3]
 
Průzkum prozrazuje, že německé výrobní podniky mají nerealizovanou poptávku po systémech automatizace materiálového toku
Automatizace zabezpečuje výrobní provozní procesy

Náchylnost k skladovacích procesů k poruše

Společnosti se stupněm automatizace přes 50 %: 24 %
Společnosti se stupněm automatizace do 50 %: 48 %
 
 
 
Tisk kontakt
Martin Regnet
Global PR Manager
Interroll (Schweiz) AG
Via Gorelle 3  6592 Sant'Antonino Switzerland
+41 91 850 25 21
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Kontakt (Česká Republika)
Interroll CZ, s.r.o.
Smetanovo nábřeží 12/2158, 690 02 Břeclav
Lena Vacenovska
+420 519 330 212
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP