www.modernitovarna.com
NSK

Aplikace NSK Verify byla aktualizována a doplněna o průmyslová ložiska

Mobilní aplikace NSK Verify byla aktualizována a doplněna tak, že nyní zahrnuje i sortiment velkých ložisek od NSK určených pro využití v průmyslu. Aplikace NSK Verify se po uvedení na trh zpočátku soustředila jen na vysoce přesná ložiska NSK, určená pro obráběcí stroje. Rozšíření aplikace, která je k dispozici zdarma, o další řady výrobků přinese efektivnější provoz a správu zařízení,

Aplikace NSK Verify poskytuje po načtení 2D kódu, který se nachází na každé krabičce s ložisky, a porovnání informací s databází NSK informace o autenticitě produktu. Faktory jako autenticita a doložení průběhu výroby jsou důležité zvláště v současné době, kdy se běžně setkáváme s padělky ložisek, ačkoliv NSK do odhalování a potírání pirátských výrobců investuje nezanedbatelné prostředky.

Z nabídky ložisek pro průmyslové použití nyní aplikace NSK Verify zahrnuje velká kuželíková ložiska a velká válečková ložiska. Aktualizovaná aplikace zahrnuje také velmi velká ložiska, včetně soudečkových, kuličkových, válečkových a kuželíkových ložisek a axiálních ložisek. Navíc v aplikaci mohou svá ložiska vyhledat i uživatelé extrémně velkých ložisek.

Po načtení 2D kódu aplikace NSK Verify nejen posoudí autenticitu ložiska, ale zkontroluje také počet pokusů o přístupy k ID produktu, kterým je individuální výrobní číslo nebo u ložisek pro průmyslové použití dvacetimístné číslo produktu. U vysoce přesných ložisek je navíc k dispozici informace o provedené kontrole, včetně tolerancí rozměrů, přesnosti běhu a typu maziva. NSK Verify také umožňuje pohodlný přístup k technickým datům produktu, katalogům a oborově specifickým informacím, které pomohou zjednodušit procesy konstruování a integrace.

Aplikace nyní funguje pro všechna ložiska vyráběná v Japonsku, která mají v pravém dolním rohu 2D kódu na štítku krabičky značku N – toto značení se začalo používat v roce 2018. Pokus použít aplikaci NSK Verify na starší ložiska vede k chybovému hlášení.

Uživatelé, kteří si nainstalovali předchozí verzi NSK Verify, dostanou automaticky oznámení, pokud je dostupná novější verze.

Aplikace je ke stažení zdarma z Apple Store (pro iOS) a Google Play (pro Android).

- Domovská stránka aktualizované aplikace NSK Verify
 

Aplikace NSK Verify byla aktualizována a doplněna o průmyslová ložiska

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP