www.modernitovarna.com
Moxa

Společnost Moxa pomáhá zákazníkům při přechodu k nově normálnímu stavu podpořit kybernetickou bezpečnost

Společnost Moxa Inc., přední firma v oboru průmyslových komunikačních sítí, představuje své nové řešení pro kybernetickou bezpečnost v průmyslu: nové generace systémů IPS řady EtherCatch IEC-G102-BP, firewallů EtherFire IEF-G9010 a softwaru pro správu zabezpečení Security Dashboard Console (SDC). Společně tvoří řešení podporující ochranu sítí v kritické výrobě a infrastruktuře, které umožňuje podnikům rychlý a bezpečný přechod do nově normálního stavu.

Společnost Moxa pomáhá zákazníkům při přechodu k nově normálnímu stavu podpořit kybernetickou bezpečnost
Jak podniky restartují výrobu poté, co jejich výrobní závody zůstaly několik týdnů nebo dokonce měsíců nečinné, rychle zjišťují, že je obtížné provozovat původní výrobní procesy navržené s ohledem na maximální efektivitu výroby. Dodržování pravidel o odstupu mezi zaměstnanci znamená, že je třeba procesy znovu uspořádat tak, aby počet operací, u nichž musí být současně přítomno několik osob, byl co nejmenší. Propojování provozních zařízení, agregace dat a monitorování výroby na dálku se pro firmy stává novým normálním stavem. Ovšem rostoucí propojení provozní techniky (OT, Operational Technology) a informačních systémů (IT, Information Technology) zvětšuje také prostor pro kybernetické útoky a představuje větší riziko z hlediska zabezpečení dat než dřívější izolované průmyslové sítě. V důsledku toho je rychlé a bezpečné znovuspuštění výroby obtížné.

Podle Zprávy o celosvětových rizicích 2020, vydané Světovým ekonomickým fórem, představují rozsáhlé kybernetické útoky a následné přerušení provozu kritické informační infrastruktury a sítí pro celosvětové hospodářství velké nebezpečí. Svět se snaží zkrotit pandemické šíření covidu-19, ale současně musí pokračovat i v úsilí udržet na uzdě virtuální viry v průmyslovém prostředí. V průběhu prvních pěti měsíců roku 2020 došlo k několika bezpečnostním incidentům, které měly vliv na kritickou výrobu a infrastrukturu. Útokem malwaru byl přerušen provoz např. v komunálních službách, ve zdravotnictví nebo ve výrobních podnicích. Pro podniky je nutné omezit potenciální kybernetická rizika, která mohou v důsledku zabrzdit jejich schopnost obnovit výrobu a rozběhnout provoz.

„Pro naše zákazníky, zvláště z high-tech výrobního průmyslu, je nyní nejvyšší prioritou rozběhnout výrobu a překlenout výpadek v dodávkách a poptávce. Zákazníci se ptají, jak zvýšit zabezpečení průmyslových sítí a udržet provoz v běhu. Odpovědí jsou naše řešení pro kybernetickou bezpečnost. Ta zahrnují kritické metody kybernetické bezpečnosti ze sféry IT, jako systémy pro prevenci průniku (IPS – Intrusion Prevention System), které představují klíčovou komponentu strategií hloubkové obrany a jsou speciálně přizpůsobené pro ochranu provozních sítí před kybernetickými hrozbami bez rizika přerušení průmyslových procesů,“ řekl Minghao Cheng, produktový manažer oddělení Industrial Network Security společnosti Moxa.

Pokud jde o provozní techniku (OT), má často nejvyšší důležitost její dostupnost. Řešení pro zabezpečení informačních systémů (IT) proto nemůže vyhovovat požadavkům na zabezpečení průmyslových sítí. Například existují systémy OT, které obsahují starší zařízení, na něž není možné použít bezpečnostní záplaty, ačkoliv pravidla pro zabezpečení IT hovoří jasně o tom, že bezpečnostní záplaty mají být k dispozici, aby jimi bylo možné systém na vyžádání ošetřit. V některých scénářích je třeba před instalací bezpečnostních aktualizací systém odstavit, což u výrobních systémů rozhodně není ideální. Navíc systémy OT často komunikují prostřednictvím průmyslových protokolů a tato komunikace bývá pro IT neviditelná, resp. vyžaduje speciální software, který ji dokáže interpretovat. Pro ochranu provozu před kybernetickými hrozbami a útoky se jako efektivnější přístup jeví hloubková kontrola paketů (DPI - Deep Packet Inspection), jež je soustředěna na OT a umožňuje podnikům dostat se do nově normálního stavu. Řešení pro kybernetickou bezpečnost od firmy Moxa pomáhá se s těmito problémy vyrovnat. Řešení se skládá ze systému prevence průniku IPS nové generace řady SDC (Security Dashboard Console), který proaktivně chrání systémy OT před škodlivými digitálními aktivitami, rychle napravuje zranitelnosti postižených zařízení OT virtuálními záplatami a snadno rozšiřuje viditelnost průmyslových sítí.

Řešení průmyslové kybernetické bezpečnosti od firmy Moxa

Chrání systémy OT od škodlivé digitální aktivity
Systémy IPS nové generace řady EtherCatch a průmyslové firewally nové generace řady EtherFire chrání kritická zařízení, jako jsou PLC a HMI na vrstvě edge sítí OT. Systémy EtherCatch a EtherFire, vybavené systémem hloubkové kontroly paketů DPI zaměřené na OT, dohlížejí na síťový provoz a zviditelňují uživatelům stávající zařízení a spojení, což pomáhá administrátorům a operátorům udržovat přehled o stavu stávajících systémů OT s detailním monitorováním jejich chování a kontrolou digitálních aktivit.

Virtuální záplaty založené na vzorech
Častá instalace záplat výrazně snižuje nebezpečí kybernetických hrozeb. Ovšem v prostředí OT je to stále kritický problém. „Virtuální záplatování“ může doplnit stávající procesy správy záplat ochranou proti zranitelnostem. Virtuální záplatování funguje jako bezagentní nouzový bezpečnostní nástroj, který mohou administrátoři nebo operátoři rychle využít k napravení zranitelností na postiženém zařízení OT.

Viditelnost v reálném čase a centrální správa
Software SDC (Security Dashboard Console) od firmy Moxa zahrnuje intuitivní funkce pro správu zabezpečení v reálném čase, určené pro administrátory a operátory ke správě zařízení EtherCatch a EtherFire z jednoho místa. SDC instrumentuje a automatizuje bezpečnostní pravidla, přehledně a v reálném čase monitoruje aktivity sítě a aktualizuje pravidla, firmware a vzory v zařízeních EtherCatch a EtherFire.

„Přechod do nově normálního stavu prohlubuje výzvy spojené s konvergencí OT/IT zvláště v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ řekl Samuel Chiu, generální ředitel Moxa Networking Co., Ltd. „Pandemie vede ke zrychlení implementace kybernetické bezpečnosti. Silně posilujeme naši nabídku, abychom mohli dále pomáhat našim zákazníkům na jejich cestě k digitalizaci. Naši zákazníci těží z našich řešení průmyslové kybernetické bezpečnosti s centralizovanou správou, která jsou přizpůsobená sítím OT a umožňují vedoucím IT, provozním manažerům a výrobcům zabezpečit své závody a vzdálená pracoviště.“

Řešení průmyslové kybernetické bezpečnosti od firmy Moxa zahrnující jako síťová bezpečnostní zařízení průmyslové systémy IPS nové generace řady EtherCatch IEC-G102-BP a software pro správu zabezpečení SDC jsou již nyní k dispozici. Firewally nové generace řady EtherFire IEF-G9010 budou dostupné v třetím čtvrtletí 2020. Více podrobností najdete v katalogových listech produktů nebo navštivte https://www.moxa.com/Security

Společnost Moxa pomáhá zákazníkům při přechodu k nově normálnímu stavu podpořit kybernetickou bezpečnost

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP