www.modernitovarna.com
Moxa

Společnost Moxa spolupracuje s firmou Xilinx na rozvoji techniky TSN pro průmysl 4.0

Společnost Moxa Inc., přední světová firma v oboru průmyslové komunikace a sítí, oznámila spolupráci s firmou Xilinx, Inc., která se soustředí na urychlení rozvoje techniky pro komunikační sítě využívající synchronizační metody TSN (Time Sensitive Networking). Standardy TSN jsou potřebné pro realizaci skutečně unifikované průmyslové sítě pro automatizaci a hromadnou individualizaci. Spolupráce přináší velký potenciál zvýšení flexibility sítí a interoperability na různých úrovních systémů využívajících TSN.

Společnost Moxa spolupracuje s firmou Xilinx na rozvoji techniky TSN pro průmysl 4.0
S ohledem na nové přístupy v průmyslové automatizaci přinášejí standardy TSN do sítí běžného Ethernetu determinismus nutný k tomu, aby se časově kritická data dostala ve správný čas na správné místo i v konvergovaných a rozsáhlých průmyslových sítích. Oba partneři plánují ukázat předběžné výsledky své spolupráce a demonstrovat jednotnou ethernetovou infrastrukturu s garantovanou kvalitou služeb QoS za podmínky deterministické komunikace s malou latencí.

Slibné parametry metod TSN jsou přesvědčivým argumentem pro použití v široké škále úloh, které se vyskytují v různých oborech průmyslu, včetně výroby polovodičů, automobilového průmyslu, strojírenství, potravinářství, chemického průmyslu, energetiky apod. Ovšem každá aplikace TSN má své zvláštní požadavky a existuje velká propast mezi standardy TSN a reálnými aplikačně specifickými komunikačními systémy. Obě firmy, Moxa a Xilinx – dvě přední průmyslové firmy ve svých rozdílných, ale doplňujících se oborech – jsou si tohoto problému vědomy a chtějí propast mezi různými požadavky na sítě TSN v konkrétních projektech a obecnými standardy TSN zajišťujícími nejlepší možné řízení a komunikaci v reálném čase přemostit; proto rozvíjejí sítě využívající TSN tím, že vytvářejí odpovídající platformy pro edge a komunikační infrastrukturu průmyslové automatizace.

„Společnost Moxa, která je ve vývoji standardů TSN jedním z průkopníků, přispívá ke společnému vývoji více než třiceti lety zkušeností s provozní technikou (OT). Návrhy inovativních metod a řešení průmyslové komunikace vznikají za těsné spolupráce s předními průmyslovými firmami,“ řekl Zico Lee, náměstek generálního ředitele firmy Moxa Networking. „Společnost Moxa je potěšena, že může úzce spolupracovat se společností Xilinx, aby posunula využití sítí s TSN v průmyslové automatizaci do popředí. S vylepšenou interoperabilitou mezi komunikačními mosty (bridge) a koncovými body chce vyhovět měnícím se potřebám zákazníků v průmyslových úlohách citlivých na latenci a dále urychlit rozvoj ekosystému TSN.“

Standardy TSN, stejně jako jiné populární průmyslové standardy, se nepřetržitě vyvíjejí, a většina současných implementací TSN založených na dedikovaných chipsetech má omezené možnosti dalšího vývoje, který by mohl uspokojit budoucí potřeby zákazníků. Hradlová pole FPGA od firmy Xilinx jsou naproti tomu ideální k zajištění flexibility potřebné pro pokračující evoluci. Kombinace přizpůsobitelných, vysoce výkonných obvodů FPGA Xilinx a komunikačních mostů TSN od firmy Moxa přináší potřebnou možnost aktualizací a rekonfigurace pro podporu vyvíjejících se standardů i potřeb zákazníků při budoucím rozšiřování komunikačních sítí.

„Představení komunikačních mostů řady TSN-G5000 od firmy Moxa je milníkem na cestě k uvedení vizí průmyslu 4.0 do života,“ řekl Chetan Khona, ředitel pro aplikace v průmyslu, vidění, zdravotní péči a vědě společnosti Xilinx. „Xilinx je přední firmou v oblasti škálovatelných a vestavných platforem pro průmyslový IoT a jsme přesvědčeni, že metody Time Sensitive Networking se nesporně stanou standardem pro konvergované průmyslové sítě. Moxa je jednou z prvních společností, které kombinují vysoce spolehlivé přepínání a deterministický přenos dat, uživatelsky přívětivá rozhraní a zabezpečení, a vytvářejí tak flexibilní a snadno spravovatelný produkt vhodný pro využití v průmyslových provozech. Jsme hrdí na to, že konstrukci jejich komunikačních mostů umožnily naše MPSoC (multiprocesorové systémy na čipu) produktové řady Xilinx Zynq UltraScale+, a těšíme se na další rozšíření naší spolupráce se společností Moxa.“

Moxa a Xilinx předvedou společně svá řešení pro TSN v Čínské akademii informačních a komunikačních technologií CAICT, což je čínská vládní agentura, která mj. definuje standardy průmyslového internetu (včetně IIoT). V Čínské lidové republice jsou sítě TSN považovány za zvláště průkopnické, protože průmyslový internet je klíčovým odvětvím strategie výstavby „nové infrastruktury“. Ukázka v CAICT představí shromážděným vedoucím představitelům průmyslu, včetně firem Moxa a Xilinx, průmyslový internet nové generace.

Obě společnosti předvedou skutečně unifikovanou ethernetovou infrastrukturu pro komunikaci mezi stroji v reálném čase, umožněnou komunikačními mosty Moxa s několika switchi řady TSN-G5000 a kartami Avnet Ultrazed PCIe Carrier s FPGA Xilinx. Společná demonstrace ukáže, jak jsou podle metod TSN řízeny priority a zajištěny proudy těsně synchronizovaných dat, která musí být doručene včas, a to i v přetížené síti. Scénář také ilustruje, jak společné řešení firem Moxa a Xilinx usnadňuje výrobu typu plug-and-produce a vykazuje na budoucnost orientované rysy v interoperabilním a harmonizovaném prostředí založeném na metodách TSN.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP