www.modernitovarna.com
HMS Industrial Networks AB

Rostoucí podíl průmyslového Ethernetu na trhu – podílu provozních sběrnic dál klesá a bezdrátové sítě zůstávají na svém

Rozdělení trhu průmyslových komunikačních sítí v roce 2020 podle HMS Networks

Rostoucí podíl průmyslového Ethernetu na trhu – podílu provozních sběrnic dál klesá a bezdrátové sítě zůstávají na svém
Podíly na trhu v roce 2020 podle HMS Networks – průmyslové sběrnice, průmyslový Ethernet, bezdrátové sítě

Pro naplnění koncepce chytrých, propojených továren jsou klíčové komunikační sítě mezi stroji a zařízeními. Výroční studie rozdělení trhu v tomto oboru od společnosti HMS Networks ukazuje, že podíl průmyslového Ethernetu vzrostl na 64 % nově instalovaných nódů (2019: 59 %), zatímco podíl provozních sběrnic klesl na 30 % (2019: 35 %). O první místo se dělí komunikační sítě EtherNet/IP a PROFINET se 17% podílem. Bezdrátové sítě zůstávají na 6 %.

Společnost HMS Networks představuje svou roční analýzu trhu průmyslových sítí, která se soustředí na nově instalované nódy v průmyslové automatizaci po celém světě. Jako nezávislý dodavatel řešení pro průmyslovou komunikaci a průmyslový internet věcí má HMS dobrý přehled o trhu s průmyslovými sítěmi. Studie za rok 2020 zahrnuje předpokládaný podíl provozních sběrnic, průmyslového Ethernetu a bezdrátových sítí. Tento rok, vzhledem k unikátním podmínkám na celkovém trhu, jejichž příčinou je koronavirová krize, není ve studii zahrnut očekávaný vývoj v oboru.

Roste podíl růmyslového Ethernetu, zatímco podíl provozních sběrnic klesá
V této studii HMS uvádí, že průmyslový Ethernet zvyšuje svůj podíl na trhu na úkor provozních sběrnic (fieldbus). Podíl průmyslového Ethernetu na počtu nově instalovaných nódů na celosvětovém trhu v průmyslové automatizaci nyní činí 64 % (loni to bylo 59 %). O první místo se dělí se 17% podílem EtherNet/IP a PROFINET. Dobře se daří také standardu EtherCAT (7 %); Modbus-TCP s 5 % těsně předběhl Ethernet POWERLINK s 4 %.

Podíl provozních sběrnic klesá
HMS předpokládá, že počet nově instalovaných nódů provozních sběrnic klesne z loňských 35 % na letošních 30 %. Jedničkou je stále PROFIBUS s 8 %, ale poprvé bude jeho podíl na trhu nově instalovaných nódů pod hranicí 10 %. Na druhém místě je Modbus-RTU s 5 % a následuje CC-Link s 4 %.

Úvahy o podílu průmyslového Ethernetu a provozních sběrnic
„Očekáváme, že trh s průmyslovými komunikačními sítěmi v příštích letech poroste, ale vzhledem k unikátní situaci spojené koronavirovou epidemií, která zasáhla celý celosvětový trh, jsme se rozhodli, že do letošní analýzy nezahrneme odhady vývoje, ale omezíme se jen na podíl na trhu,“ říká Anders Hansson, ředitel marketingu společnosti HMS Networks. „Když se tedy zaměříme jen na podíl na trhu v tomto roce, vidíme, že rozhodující podíl v oblasti komunikačních sítí pro průmyslovou automatizaci má průmyslový Ethernet, na předních místech s protokoly EtherNet/IP a PROFINET, které následuje na třetím místě EtherCAT.“ Hansson pokračuje: „V oblasti provozních sběrnic má stále dominantní postavení PROFIBUS, ale jeho podíl, stejně jako podíl provozních sběrnic jako celku, klesá. Dalším zajímavým zjištěním je, že se dobře daří standardům Modbus – ať jde o provozní sběrnici Modbus RTU, nebo o ethernetový Modbus-TCP. To znamená, že podniky se v nových instalacích nevyhýbají osvědčené technice jen proto, že už je na trhu řadu let.“

Podíl bezdrátových sítí zůstává stabilní s dobrým výhledem do budoucna
Technika bezdrátových sítí si udržuje 6% podíl na trhu, přičemž nejpopulárnější jsou stále sítě WLAN, následovány sítěmi Bluetooth. „Bezdrátové sítě si udržují svůj podíl na rostoucím trhu, což není špatné, nicméně očekáváme, že se podíl bezdrátových sítí bude postupně zvyšovat,“ říká Anders Hansson. „Poptávka po bezdrátovově komunikujících zařízeních a strojích na trhu se bude zvyšovat s rostoucími aktivitami spojenými s novými bezdrátovými mobilními sítěmi (např. privátní sítě LTE/5G), které umožňují povýšit úroveň automatizace. Zařízení s bezdrátovou komunikací se mohou stát součástí pružné automatizační architektury budoucnosti, vyžadující méně kabelů.“

Regionální specifika
V Evropě a na Blízkém východě jsou na předních místech komunikační systémy EtherNet/IP a PROFINET, následované sběrnicí PROFIBUS a sítěmi EtherCAT. Dalšími populárními sítěmi jsou Modbus (RTU i TCP) a Ethernet POWERLINK. Na americkém trhu jasně převažuje EtherNet/IP a zvyšuje se podíl protokolu EtherCAT. Na fragmentovaném asijském trhu jsou na předních místech PROFINET a EtherNet/IP, následované sběrnicí PROFIBUS, sítěmi EtherCAT, Modbus (RTU/TCP), CC-Link a CC-Link IE Field.Rostoucí podíl průmyslového Ethernetu na trhu – podílu provozních sběrnic dál klesá a bezdrátové sítě zůstávají na svém
Anders Hansson, ředitel marketingu, HMS Industrial Networks

Rámec:
Studie zahrnuje odhady společnosti HMS pro rok 2020 založené na počtech nově instalovaných nódů v roce 2019 v oblasti průmyslové automatizace. Nód je definován jako stroj nebo zařízení připojené do průmyslové komunikační sítě. Prezentované údaje představují konsolidovaný pohled společnosti HMS, berou v úvahu naše vlastní statistiky prodeje, údaje získané od našich kolegů v průmyslu a celkové vnímání trhu. 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP