www.modernitovarna.com
Pilz News

KONFIGUROVATELNÁ MALÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PNOZMULTI 2 S NOVÝM ROZŠIŘUJÍCÍM MODULEM PRO MONITOROVÁNÍ POHONU – SPOLEHLIVÉ A EFEKTIVNÍ MONITOROVÁNÍ OS

Nový modul pro monitorování pohybů PNOZ m EF 1MM2DO konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 nabízí nyní v oblasti bezpečného monitorování pohybů i funkci kaskádování a zpožděného odpojení. Díky monitorování až osmi bezpečnostních funkcí na jedné ose zaručuje nový modul pro monitorování pohybu efektivní využití pohonů a chrání produkt i stroj.

KONFIGUROVATELNÁ MALÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PNOZMULTI 2 S NOVÝM ROZŠIŘUJÍCÍM MODULEM PRO MONITOROVÁNÍ POHONU – SPOLEHLIVÉ A EFEKTIVNÍ MONITOROVÁNÍ OS

PNOZ m EF 1MM2DO bezpečně monitoruje společně se základním modulem PNOZ m B0 nebo PNOZ m B1 jednu osu až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e podle EN ISO 13849-1 nebo až SIL CL 3 podle EN IEC 62061. Modul přitom zajišťuje až osm bezpečných monitorovacích funkcí na jedné ose, např. bezpečné zastavení, bezpečné zastavení provozu nebo bezpečné omezení rychlosti.

Bezpečné propojení událostí

Nový modul pro monitorování pohybů je vybaven dvěma bezpečnými polovodičovými výstupy a navíc ještě vstupem a výstupem kaskádování. Jestliže se celý systém zastaví, lze pomocí integrovaného kaskádování nakonfigurovat zpožděné odpojení a provést propojení s dalšími moduly. Výhoda: Dojde-li k vypnutí některého z modulů, vypnou se současně i všechny moduly v kaskádě. Toto regulované vypínání chrání stejnou měrou produkty i stroje a zaručuje tak vysokou využitelnost strojů.

Bezpečná osa = bezpečná výroba

Konfigurace všech pohybů, které lze zajistit novým modulem, se provádí pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator (od verze 10.13): Pro každý modul monitorování pohybů se zpracovává samostatný program (mIQ), který přímo ovládá bezpečné digitální výstupy. Přímé ovládání umožňuje rychlou reakci, při které se výstupy odpojí za dobu kratší než 12 ms. Překročení parametrizovaných mezních hodnot, například maximálních otáček, je hlášeno okamžitě. V případě chyby nebo narušení ochranné zóny, příp. ochranného prostoru je okamžitě zahájena spolehlivá následná reakce. Rychlá doba reakce chrání člověka i stroj před následky události.

Otevřeno pro různé scénáře pohybů

Pomocí mimořádně stabilního rozhraní Mini I/O modulu pro monitorování pohybů vhodného pro průmyslové prostředí je možné spojovacím kabelem specifickým pro pohon připojit všechny běžně inkrementální snímače. To umožňuje vybavit snadno a flexibilně i již používané stroje a zařízení bezpečným a efektivním monitorováním os.

www.pilz.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP