www.modernitovarna.com
NSK

Do akademie NSK byl doplněn školicí modul pro aplikace v potravinářství

Do nabídky kurzů populární a stále se rozšiřující akademie NSK – www.nskacademy.com – byl doplněn nový školicí modul. Zaměřuje se na zvyšování znalostí těch, kteří vyvíjejí a specifikují stroje pro potravinářství, a podává ucelený přehled všech faktorů, které souvisejí s použitím ložisek v těchto případech. Stejně jako u všech školicích modulů dostupných v rámci akademie NSK, i zde budou účastníci na konci vyzváni, aby odpověděli na sérii otázek a otestovali si své znalosti. Účastníci, kteří správně odpovědí minimálně na 80 % otázek, získají certifikát dokládající jejich úspěch.

Provozní podmínky v potravinářství jsou extrémně náročné, zvláště u rotačních strojů. Prostředí, které se v tomto oboru vyskytuje, má na mnoho komponent, včetně ložisek, nepříznivé účinky, jež vedou k opakovaným poruchám, ohrožení pracovních podmínek a nákladným odstávkám.

Nový online školicí modul akademie NSK je postaven tak, aby prohluboval znalosti o specifikaci ložisek a jejich použití v náročných aplikacích v sektoru potravinářství. Součástí je také úvod do oboru, seznámení s trendy a typickými stroji a zařízeními, pro jejichž činnost jsou ložiska klíčová. K nim patří dopravníky, myčky a pračky, mísicí stroje, plnicí linky, pekařské stroje, škrabky a loupačky, mlýny, fritézy, pece, parní ohřívače nebo mrazicí stroje – abychom vyjmenovali alespoň některé.

Kurz se zvláště věnuje tomu, co se děje s ložisky v různých podmínkách, a identifikuje různé druhy potenciálních selhání. Podmínky, jimiž se e-learningový modul zabývá, zahrnují provoz ve vlhku, při čistění strojů, v prašném prostředí nebo v prostředí znečištěném sypkým materiálem, při nízkých i vysokých teplotách. Účastníci školení získají přehled o ložiscích NSK, která byla vyvinuta tak, aby odolávala vlivům jednotlivých typů prostředí – a o technologiích, které jsou s nimi spojeny.

Modul se věnuje i ložiskům používaným v potravinářství obecně: v převodovkách, elektromotorech, čerpadlech a balicích strojích.

Nakonec se účastníci naučí vybírat ložiska do náročného prostředí v potravinářství a dozvědí se, jak prodloužit jejich životnost. Základním principem akademie NSK je vzdělávání účastníků, aby si doplnili znalosti, které uplatní v každodenním životě, a aby se dozvěděli o řešeních s ložisky NSK, která pomáhají prodloužit životnost strojů a zařízení. Všechny online školicí moduly jsou navržené tak, aby zvyšovaly úroveň znalostí pracovníků a pomáhaly firmám dosahovat větších zisků prostřednictvím omezení nákladů na údržbu.

- O ložiscích NSK pro sektor potravinářství se více dozvíte v on-line portálu akademie NSK – www.nskacademy.com


Do akademie NSK byl doplněn školicí modul pro aplikace v potravinářství

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP