www.modernitovarna.com
PEPPERL+FUCHS FACTORY AUTOMATION

Nově k Průmyslu 4.0

Společnost Pepperl+Fuchs bude na HMI2020 představovat celou sadu příkladů a přístupů k úspěšné implementaci digitální transformace.


Systém Pixel-Plus kombinuje datové proudy z vícerozměrných snímačů vzdálenosti na principu ToF (Time of Flight) se signály z barevných kamer s vysokým rozlišením a vytváří digitální reprezentace reálných objektů. Tato „digitální dvojčata“ nabízejí mnohem více informací než řešení založená výhradně na kamerách a snímačích.

Společně se Střediskem mechatroniky v Linci (LCM) je představován inovativní digitální přístup k hydraulickým slinovacím lisům, který umožní dosahovat významných úspor energie. Připojení ke cloudu navíc zpřístupňuje data ze snímačů bez ohledu na umístění aplikace, která je zpracovává, a to umožňuje účinné sledování stavu lisů, jež je potřebné k centralizované optimalizaci činností údržby a předcházení neplánovaných odstávek.

Joint-venture 3D.aero, společný podnik založený s firmou Lufthansa Technik, představí vysoce výkonnou 3D kontrolu dílů v letectví. Vzhledem k velkým rozměrům kontrolovaných dílů musí být vysoce přesná měřicí technika mobilní, aby mohla být přemístěna k měřeného objektu.

Modul ICE3 IO-Link master přichází jako první svého druhu s integrovaným serverem OPC UA. To umožňuje vytvořit prostřednictvím standardních protokolů využívaných v Průmyslu 4.0 komunikační kanál z úrovně snímačů a akčních členů do struktur v cloudu. Systém MultiLink® vytváří paralelně s komunikací v reálném čase, jež je potřebná pro kritické řídicí úlohy, druhý datový kanál z modulů IO-Link master vhodný pro různá zařízení, která nejsou určena pro řízení v reálném čase, a pro aplikace v cloudu.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP