www.modernitovarna.com
INTERROLL

Méně projektantských a konstrukčních prací při řešení toku materiálu

Sant'Antonino, Švýcarsko/Kronau, Německo, 5. května 2020. Společnost Interroll opět rozšířila rozsah využití své aplikace Interroll Layouter tím, že do ní začlenila nedávno uvedené stroje a linky pro manipulaci s materiálem ve skladech a pro jeho výdej a manipulační vozíky. S touto aplikací, kterou lze plně integrovat do konstrukčního programu AutoCAD, mohou nyní konstruktéři a integrátoři systémů vizualizovat i složité dopravníkové systémy kliknutím myši a zpřístupnit je pro proces tvorby nabídek a objednávek. Digitalizace řetězce nezbytných procesů dramaticky snižuje objem práce, kterou na ně musí zákazník vynaložit – v závislosti na počáteční situaci až o 90 %.


 

Při projektování moderních řešení materiálového toku je jedním z ústředních požadavků schopnost vizualizovat technické návrhy. To není nic nového. Ovšem cesta od předběžných ideových návrhů k detailní technické projektové dokumentaci, která umožňuje vyčíslit nabídku a připravit konkrétní smlouvu s cenou, je v mnoha případech ještě stále charakterizována časově náročnými operacemi, které brzdí pracovní proces. Například počáteční vizualizace celkového řešení musí být později rozebrána na jednotlivé komponenty požadované linky. Nástroj Layouter, který Interroll poskytuje zdarma svým zákazníkům po celém světě, ukazuje, že tomuto kroku je možné se vyhnout.

„S naší aplikací, kterou lze plně integrovat jako plug-in do systému AutoCAD, mohou projektanti a integrátoři systémů nejen vizualizovat dopravníkové řešení navržené na základě požadovaných parametrů,“ vysvětluje Marcus Dörr, Global Product Manager pro platformu modulárních dopravníků palet (MPP) společnosti Interroll. „Layouter simultánně specifikuje všechny nezbytné technické komponenty příslušného řešení. Modularita dopravníkové platformy společnosti Interroll navíc zajišťuje, že není třeba věnovat úsilí konstruktérů vzájemnému přizpůsobení jednotlivých dílů.“

Výhody tohoto přístupu jsou velké: uživatel systému AutoCAD má už od prvního předběžného návrhu k dispozici všechny technické informace pro požadované dopravníkové řešení, při uzavření speciální rámcové smlouvy dokonce včetně informací o ceně. To znamená, že projektová data lze snadno využít pro následnou cenovou nabídku nebo zpracování objednávky.

Nástroj Interroll Layouter je možné použít pro modulární platformy Interroll, jako jsou MCP (Modular Conveyor Platform), MPP (Modular Pallet Conveyor Platform) nebo pro řešení pro manipulaci s materiálem ve skladu. Aplikace je dostupná zdarma jako plug-in pro plnou variantu systému AutoCAD od verze 2014. Layouter je kompatibilní s Windows 7 až Windows 10; na pracovní stanici je vyžadován Microsoft Excel.
 Méně projektantských a konstrukčních prací při řešení toku materiálu  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP