www.modernitovarna.com
Moxa

Moxa představí na SPS 2019 skutečně unifikovanou infrastrukturu pro továrny budoucnosti využívající TSN

Společnost Moxa Inc., přední světová firma v oboru průmyslových komunikací a sítí, dnes uvedla svůj rámec řešení TSN (Time-Sensitive Networking) pro továrny budoucnosti a na veletrhu SPS 2019 (Smart Production Solutions) jej představí jako základ skutečně unifikované infrastruktury. Rámec řešení zahrnuje zařízení a protokoly, jako např. CC-Link IE TSN vyvinutý asociací CC-Link Partner Association (CLPA) a OPC UA over TSN, jehož vznik inicializovala asociace OPC Foundation. Společnost Moxa navíc aktivně spolupracuje s partnerskými společnostmi z obou asociací na završení testů kompatibility a propojení zařízení do otevřeného a harmonizovaného prostředí založeného na TSN, které přispívá ke konvergenci sítí IT/OT, realizaci výroby podle koncepce plug and produce a zavedení inteligentní vrstvy edge.

Moxa představí na SPS 2019 skutečně unifikovanou infrastrukturu pro továrny budoucnosti využívající TSN

"Moxa je jedním z prvních podporovatelů iniciativy OPC Foundation FLC (Field Level Communication) a s velkými ambicemi spolupracuje s klíčovými hráči v oblasti průmyslové automatizace, včetně firem acontis nebo B&R. Moxa je navíc partnerem asociace CLPA a těsně spolupracuje s jedním z jejích klíčových členů – společností Mitsubishi Electric. Naším cílem je podporovat inovativní techniku, jako TSN, a pomoci tak zajistit, že aplikace v průmyslové automatizaci budou v budoucnu komunikovat ve skutečně unifikované infrastruktuře," řekl Andy Cheng, ředitel oddělení pro strategii podnikání společnosti Moxa. "Jsme hrdí na náš nový demonstrační panel, kde předvedeme zařízení od různých dodavatelů, která používají rozdílné protokoly, ale pracují ve společné infrastruktuře TSN. Věříme, že to je budoucnost automatizačních aplikací."

Na základě naší spolupráce s dalšími předními hráči v ekosystému TSN nabízejí naše řešení unifikovanou síťovou infrastrukturu, která podporuje přenosy kritických i nekritických dat v konvergované síti. Unifikovaná síť může podporovat také aplikace, které vyžadují velkou šířku pásma, komunikaci v reálném čase, velkou míru determinismu a výkonnost, jako jsou např. aplikace pro řízení pohybu. Díky našemu řešení TSN je mnohem jednodušší vystavět infrastrukturu automatizační sítě s velkou flexibilitou, která odpovídá i očekávaným budoucím požadavkům. Navíc to uživatelům díky snadné údržbě infrastruktury umožňuje omezit celkové náklady na vlastnictví (TCO).

"Jedinečnou vlastností tohoto řešení je to, že umožňuje flexibilnější správu průmyslové sítě, a to společně se standardizovanou komunikací na všech úrovních, včetně komunikace mezi řídicími jednotkami a mezi řídicí jednotkou a provozními zařízeními," vysvětluje Stefan Bina, Product Manager síťových řešení pro průmyslový IoT společnosti B&R Industrial Automation GmbH. "Těsnou spoluprací s naším partnerem, firmou Moxa, který přispěl svými rozsáhlými znalosti v oblasti průmyslového Ethernetu a sítí, mohou obě naše firmy, B&R a Moxa, společně zajistit, že konfigurace se uskuteční na skutečně unifikované platformě, která otvírá nové dalekosáhlé možnosti pro továrny zítřka."

"Ve světle konvergence sítí IT a OT implementuje společnost Mitsubishi Electric do své nabídky průmyslové automatizace CC-Link IE TSN. To zajistí kvalitu služeb na úrovni IT i OT a účinně umožní jejich konvergenci při využití standardní ethernetové infrastruktury. Spolupráce s firmou Moxa na unifikované síťové infrastruktuře, která integruje zařízení CC-Link IE TSN pro komunikaci IIoT, posiluje naši strategii umožnit zmíněnou konvergenci IT/OT," řekl Hartmut Pütz, ředitel oddělení průmyslové automatizace společnosti Mitsubishi Electric Europe.

Ve všech oborech průmyslu je navíc zřejmé, že inteligence na úrovni edge ve spojení s možností komunikace v reálném čase patří k základním požadavkům při vývoji budoucích továren, protože umožňuje využívat analytické funkce i řídicí funkce na úrovni edge a optimalizovat konstrukci systémů. Společnost Moxa spoluprací se svými partnery integruje inteligenci na úrovni edge do svých řešení s TSN.

"Moxa hraje důležitou roli při připojování všech zařízení do řešení s TSN- Software od firmy acontis pro TSN uchovává při odesílání dat z hardwaru a jejich přijímání schopnost práce v reálném čase až do aplikační vrstvy. Konečným výsledkem této spolupráce jsou inteligentní, deterministické sítě na úrovni edge," vysvětluje Stefan Zintgraf, generální ředitel firmy acontis technologies GmbH.

Kromě představení řešení TSN ve svém stánku (hala 9, stánek 231) se bude Moxana veletrhu SPS 2019podílet také na společných ukázkách s dále uvedenými společnostmi:
• acontis technologies GmbH (hala 5, stánek 418)
• CC Link Partner Association (CLPA) (hala 5, stánek 106)
• Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) (hala 5, stánek 306)
• EtherCAT Technology Group (ETG) (hala 5, stánek 310)
• Grossenbacher Systeme AG (hala 7, stánek 581)
• testbed sdružení Industrial Internet Consortium (IIC) (hala 6, stánek 360)
• testbed Labs Network Industrie 4.0 sdružení OPC Foundation (hala 5, stánek 347)
• Mitsubishi Electric Europe B.V., německé zastoupení (hala 7, stánek 391)

Stanovisko firmy Moxa k vývoji techniky pro TSN (Time-Sensitive Networking)
Společnost Moxa se vždy vážně zabývala vývojem inovativní techniky a řešení pro komunikaci v průmyslu. Jako součást příspěvku k vývoji techniky pro TSN se Moxa podílí na čtyřech nejvýznamnějších světových testbedech pro interoperabilitu TSN, aby tak pomohla zajistit, že řešení uváděná na trh budou stabilní a spolehlivá. Moxa je navíc jedním ze zakládajících členů řídicího výboru iniciativy FLC (Field Level Communications) sdružení OPC Foundation. Moxa aktivně spolupracuje se svými partnery na tvorbě řešení pro sítě využívající TSN. Moxa se bude i dále podílet na vývoji techniky TSN a zajistí svým zákazníkům unifikovanou, otevřenou a standardizovanou ethernetovou infrastrukturu.

Moxa představí své řešení pro zabezpečení průmyslových sítí od 26. do 28. listopadu na veletrhu SPS 2019 v Norimberku. Setkejte se s našimi odborníky v našem stánku 231 v hale 9. Těšíme se na rozhovory s vámi!

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP