www.modernitovarna.com
Steute

Inovovaná řada produktů s novým schválením pro bezdrátový provoz

Bezdrátové koncové spínače a snímače pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Inovovaná řada produktů s novým schválením pro bezdrátový provoz
 
„Wireless Ex“ je technika vyvinutá obchodní jednotkou Extreme firmy steute, která zjednodušuje montáž a provoz spínačů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Spínací zařízení už nemusejí být k přijímači v rozváděči připojena kabely kompatibilními s Ex-standardy, ale nízkopříkonovým bezdrátovým protokolem vyvinutým speciálně pro tento účel. Je pochopitelně certifikovaný podle standardů ATEX a IECEx.

Konstruktéři vyvíjející stroje a linky pro prostředí s nebezpečím výbuchu mohou ke sledování polohy pohyblivých strojních dílů nebo upínačů polotovarů využít elektromechanické bezdrátové koncové spínače Ex RF 96, např. ve štíhlém krychlovém provedení.

Alternativně může být poloha snímána také bezkontaktně - s využitím bezdrátových indukčních snímačů Ex RF IS ve válcovém provedení (M12, M18 nebo M30). V tomto případě se univerzální bezdrátový převodník Ex RF 96 ST Ex postará jak o bezdrátový přenos, tak o decentralizované napájení snímače.

Tyto bezdrátové snímače zaručují vysokou spolehlivost přenosu i ve složitých situacích (např. při koexistenci s jinými radiovými systémy), jaké jsou časté v průmyslovém prostředí.

Společnost steute nyní tuto řadu produktů rozšířila a na veletrhu SPS 2019 představila nejnovější verze se schválením ATEX/IECEx. Jak elektromechanické spínače, tak snímače polohy v provedení Ex jsou schválené podle nejnovějších standardů ATEX/IECEx pro použití v Ex-zónách 1 a 21. Bezdrátové signály vyžadují tak málo energie, že nevytvářejí žádné nebezpečí výbuchu. To přináší do konstrukce strojů a zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu novou flexibilitu.

Dvě nové doplněné řady spínačů a snímačů jsou vhodné např. pro montáž na stroje a linky v prostředí s nebezpečím výbuchu, které mají pohyblivé díly nebo díly, k nimž je obtížný přístup. Protože už nejsou třeba kabely vyhovující do prostředí s nebezpečím výbuchu a protože spínací zařízení vysílají signál mimo Ex-zónu, instalace zařízení je výrazně zjednodušena, stejně jako získání schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP