www.modernitovarna.com
BALLUFF

Inteligentní systém měření absolutní lineární polohy pro zpětnou vazbu polohové regulace

Společnost Balluff rozšířila svůj sortiment o řadu nových inteligentních snímačů polohy BMP, které poskytují prostřednictvím rozhraní IO-Link nejen signál s hodnotou absolutní polohy pro regulaci zdvihu pístu, ale také údaje o stavu snímače a aktuálních parametrech okolního prostředí

Inteligentní systém měření absolutní lineární polohy pro zpětnou vazbu polohové regulace

Monitoruje se např. teplota senzoru či počet zapnutí a vybavují varovná hlášení, jsou-li překročeny konfigurovatelné limitní hodnoty. Vnitřní čítač nepřetržitě po celou dobu životnosti snímače sleduje provozní hodiny od posledního servisního zásahu nebo od posledního spuštění. To umožňuje naplánovat následující servis nebo potřebnou výměnu snímače.

Integrované rozhraní IO-Link také přináší více flexibility; umožňuje např. díky časově úsporným funkcím parametrizace rychle měnit proces měření. Magnetické bezkontaktní snímače nepodléhají opotřebení a nepřetržitě detekují absolutní polohu pístu. Jsou kompatibilní se všemi typy válců a vyznačují se rychlou instalací. Snímače jsou vhodné zvláště tam, kde je třeba pro řízení technologického procesu nebo pro dosažení vysoké kvality produktů přesně regulovat zdvih pístu, např. při montáži, manipulaci se zbožím a v průmyslové automatizaci.

 www.balluff.com

 

Inteligentní systém měření absolutní lineární polohy pro zpětnou vazbu polohové regulace

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP