www.modernitovarna.com
PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Průmyslové rádiové moduly 802.11n od ProSoft Technology používají pro zálohování a správu nastavení rádiové komunikace výměnné paměťové karty

Nová funkce „Personality“, jež je nyní k dispozici u všech modulů RadioLinx IHN (moduly v průmyslovém provedení podle 802.11n) od ProSoft Technology, automaticky ukládá a zavádí nastavení rádiové komunikace. Tato funkce slouží pro zálohování a správu konfigurace rádiových modulů.

Průmyslové rádiové moduly 802.11n od ProSoft Technology používají pro zálohování a správu nastavení rádiové komunikace výměnné paměťové karty
Moduly typové řady Automation-class RadioLinx IHN (moduly v průmyslovém provedení podle normy 802.11n) nyní přicházejí s funkcí Personality. Tato nová funkce automaticky ukládá a zavádí konfiguraci rádiové sítě. Využívá přitom paměťovou kartu SD (Secure Digital) v průmyslovém provedení a umožňuje radiovým modulům číst konfigurační data z karty a zapisovat je na ni.
Z pohledu uživatele má funkce tyto základní přínosy:
- Správa a vícenásobná distribuce konfiguračních profilů. To je neocenitelná funkce pro výrobce strojů, kteří potřebují replikovat systém se shodným nastavením komunikace.
- Zvýšení spolehlivosti sítě.
- Jednodušší záloha a údržba konfigurace rádiové sítě.
- Kratší doba zotavení po poruše (vadný rádiový modul je uveden do provozu za kratší dobu). V případě závady umožňuje funkce „Personality“ snadno nahrát původní konfiguraci do nového modulu. Paměťová karta může být z modulu, který přestal fungovat, vyjmuta a vložena do nového modulu (není k tomu potřeba PC) nebo je možné konfiguraci uloženou v archivu v počítači okopírovat na novou kartu SD a tu vložit do nového modulu.
Je-li konfigurace rádiové komunikace dokončena a uložena (a je-li v modulu RadioLynx vložena karta SD), jsou nové informace o konfiguraci uloženy na kartu.
Rádiový modul může bez omezení fungovat i bez paměťové karty. Po zapnutí modul nejprve testuje, zda je v modulu vložena karta SD, která obsahuje konfigurační data; jestliže ano, okopíruje nastavení z karty do interní paměti (typu flash) v modulu. V opačném případě se použije konfigurace, která už je v interní paměti modulu uložena.
Nová funkce je u modulů typové řady RadioLynx IHN (v průmyslovém provedení, podle normy 802.11n) od ProSoft Technology standardem.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP