www.modernitovarna.com
Beijer Electronics Products AB

Volvo zvyšuje tempo výroby pomocí iX

Stejně jako u silničního provozu, i při výrobě automobilů jsou rozhodujícími faktory plánování, pohyb a rychlost. Firma Volvo Cars používá systém HMI iX od společnosti Beijer Electronics, protože jí umožňuje optimalizovat výrobní tok a tím racionalizovat výrobu karosérií. Intuitivní systém iX používají nejen operátoři a další provozní pracovníci, ale i pracovníci v administrativě.

Volvo zvyšuje tempo výroby pomocí iX
Srdce švédského automobilového průmyslu bije ve Västra Götalandu, provincii na jihozápadě Švédska. V Göteborgu vyrábí Volvo větší vozy, jako jsou XC90, S80 a V70. Menší modely, jako C30, V50, S60 a XC60, jsou vyráběny v belgickém Gentu.
Podnik Volvo Cars v Torslandě, jež je průmyslovým předměstím Göteborgu, v současné době zaměstnává okolo 3 000 lidí 41 národností (Göteborg je vzhledem k velkému množství přistěhovalců proslulý silně kosmopolitním charakterem). Podnik se skládá ze tří úzce propojených závodů: první vyrábí karosérie, které se v druhém závodě lakují a ve třetím se automobily kompletují.
Výroba ve Volvo Cars je řízena podle objednávek. Po několika letech, která byla pro automobilový průmysl nesnadná, nyní poptávka po nových vozech opět výrazně stoupá. Zotavující se ekonomika, nový vlastník Volvo Cars, jímž se stala čínská firma Geely, a nový slibný model kombi střední třídy V60 přispívají k tomu, že ve vzduchu je zřetelně cítit pozitivní nálada.
Výroba každého nového vozu trvá od přijetí objednávky tři dny, přibližně jeden v každém závodě, tj. v karosárně, v lakovně a na montáži. To je náročné na organizaci výroby. „Ačkoliv máme určité omezené vyrovnávací zásoby rozpracovaných dílů, plynulý výrobní tok je pro tempo výroby, a tím pro její ziskovost, rozhodujícím faktorem,“ vysvětluje John Selander.
John Selander má společně s Andreasem Petterssonem a Thomasem Bernhedem na starost údržbu a další rozvoj automatizovaného systému výroby karosérií. To znamená, že tito tři pracovníci mají významnou a důležitou roli v týmu, který vyrábí každý rok 160 000 automobilů, jež jsou oceňovány pro jejich bezpečnost a jejichž řízení je potěšením.

Optimalizace výrobního toku
John Selander ukazuje ke stropu světlé a nezvykle tiché haly, kde se ve dvousměnném provozu vyrábějí karosérie vozů Volvo. Jak lze usoudit z monitorů s 46" displeji, na nichž všechny pracovní stanice svítí zelenou barvou, je aktuálně všechno jak má být. Velké monitory jsou umístěné na různých místech v celém závodě. Je strategicky důležité, aby každý zaměstnanec mohl snadno sledovat stav výroby, říká John Selander: „Díky tomu, že jsme schopni rychle identifikovat všechny potenciální problémy a úzká místa ve výrobě, můžeme zkrátit prostoje a optimalizovat výrobní tok.“
Velké monitory jsou jen jedním z viditelných efektů změny, k níž došlo na podzim roku 2009, kdy systém HMI iX od Beijer Electronics nahradil stárnoucí systém SCADA SattLine.
Modernizace byla nutná, aby systém držel krok s dobou a s plánovaným rozvojem závodu – a také pro snížení nákladů na údržbu. „Bylo stále obtížnější najít programátory, kteří by si poradili se systémem SattLine. Současně nás přitahovaly funkce vektorové grafiky v iX,“ vysvětluje Thomas Bernhed.

Zcela pod kontrolou
Celý výrobní proces v karosárně je sledován z „kapitánského můstku“ – trvale obsazeného dispečerského pracoviště. Dříve to byl skutečně můstek, vybudovaný nad výrobní halou tak, aby operátoři mohli vizuálně dohlížet na činnost výrobní linky. Dnes je to obyčejná kancelář, ovšem vybavená množstvím moderní techniky. Z této kanceláře může operátor dohlížet na výrobu prostřednictvím monitorů HMI a videokamer umístěných ve výrobě. „Sumární obrazovka operátora je ta samá, která se zobrazuje na velkých monitorech v závodě,“ vysvětluje Thomas Bernhed, odpovědný za programování aplikace HMI, a ukazuje, jak snadno se lze „proklikat“ až na detailní zobrazení jednotlivých výrobních strojů.
Vývojový nástroj iX Developer, založený na Windows, umožňuje vytvořit intuitivně ovládaný systém pro dohled nad výrobou. Jednoduchost obsluhy je základem pro šířku jeho použití. Do systému se mohou přihlásit i administrativní pracovníci a vedoucí, aby mohli prostřednictvím interní datové sítě sledovat průběh výroby. Thomas Bernhed dává nástroji iX Developer jedničku s hvězdičkou. Popisuje jej jako velmi dobře strukturovaný a výrazně usnadňující programování: „Vytvoření počáteční verze aplikačního programu nám trvalo jen několik týdnů. Tuto verzi jsme potom už jen doplňovali o další funkce a obrazovky.“
Andreas Petterson vysvětluje, že společnost Volvo Cars byla firmou Beijer Electronics oslovena, aby se prostřednictvím pilotního projektu podílela na vývoji systému iX. Pod dojmem všech možností, které iX nabízí, začal vývoj nové aplikace: „To, že iX splnil naše nejpřísnější požadavky na provozní spolehlivost, mluví za vše. Je to důkaz, jak si systém iX v našem závodě výborně vede.“

Výhody otevřené architektury
Roboty, lisy a svařovací buňky, stejně jako transportní systém v karosárně jsou nyní řízeny přibližně 350 PLC značky MELSEC (Mitsubishi Electric). První PLC od Mitsubishi Electric bylo v karosárně instalováno v roce 1993 – a od té doby pracuje s minimálním počtem poruch. „Přijali jsme značku MELSEC za interní standard a používáme vše od malých FX až po rozsáhlé řídicí systémy Q,“ říká Andreas Petterson. Od Mitsubishi Electric jsou i měniče frekvence.
Počet operátorských panelů Beijer Electronics je přibližně stejný jako počet PLC. I když je prostředí řídicích systémů v tomto konkrétním případě velmi uniformní, je otevřená architektura iX i zde výhodná. Aplikace HMI totiž mohou být spouštěny na operátorských terminálech, ale i na PC, a mohou spolupracovat s širokou škálou řídicích systémů různé konfigurace a velikosti. Data mohou být bez problémů v reálném čase předávána do databáze SQL a se zařízeními třetích stran a jinými informačními systémy dokáže iX komunikovat prostřednictvím OPC.
Není pochyb o tom, že „neoficiální představení“ iX ve Volvo Cars už v roce 2009 povzbudilo chuť s ním dále pracovat. „Konečná verze produktu splnila mnohá z našich přání. Ano, mnohé bylo splněno, ale náš otevřený dialog s Beijer Electronics dále pokračuje a dostává se nám z jejich strany plné podpory,“ říká Thomas Bernhed.

Systém otestovaný náročným zákazníkem

Je zřejmé, že zkušení automatizační inženýři z automobilky, kteří systém iX testovali v jeho beta verzi, významně přispěli ke spokojenosti dalších uživatelů s tímto systémem. Erick Odhed, vedoucí prodeje společnosti Beijer Electronics v Gothenburgu, k tomu říká: „Naše těsná spolupráce a možnost otestovat nový systém iX v náročném prostředí automobilky už ve fázi jeho vývoje pro nás byly nesmírně cenné.“ Systém iX byl oficiálně na trh uveden na jaře 2010 a v současné době už se používá v různých oblastech průmyslu po celém světě.

Obrázek 1: Finální montáž se provádí v závodě v Torslandě, který tento rok vyrobí celkem 160 000 automobilů. Začíná se v karosárně, v níž výrobní tok optimalizuje systém HMI od Beijer Electronics.

Obrázek 2: Andreas Petterson na „kapitánském můstku“, odkud dohlíží na průběh výroby v karosárně.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Related Articles

Beijer Electronics Products AB
Komplexní a zároveň kompaktní HMI

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP