www.modernitovarna.com
British Steel

Společnost Tata Steel si dovoluje pozvat experty z oboru železničních a drážních systémů na výstavu Railtex.

Společnost Tata Steel buduje železnice již více než století a má k dizpozici ty nejlepší odborné znalosti, které jsou zapotřebí při návrhu daného systému. Neméně důležitou částí při návrhu drážního systému je také volba optimální jakosti oceli a typ kolejnic, čímž lze docílit mnohem vyšší životnosti celé železnice.

Společnost Tata Steel si dovoluje pozvat experty z oboru železničních a drážních systémů na výstavu Railtex.
Na výstavě Railtex bude k dispozici tým technické podpory společnosti Tata Steel, který bude zákazníkům vysvětlovat jak vytvořit a zvolit co nejoptimálnější a nejvýkonější systém při rekonstrukci železnic a zároveň bude možné diskutovat nejvhodnější způsoby údržby rekonstruovaných železnic (broušení, mazání, atd.). Návštěvníci si mohou dopředu domluvit osobní schůzku, nebo mohou přímo navštívit stánek, kde mohou prodiskutovat jejich specifické projekty. Na stánku bude k dispozici přehlídka drážních zařízení a jejich vlastnosti.

Mike Poulter, technický ředitel říká, "Náš tým techniků hovoří se zakázníkem o daném projektu, aby pochopil drážní specifikaci a prostředí aplikace. Obzvlášť je to nutné tam, kde jsou náročné podmínky, jako např. zatáčky, víceúrovňové přejezdy, nebo místa s velkou dopravní zátěží. Jedná se o místa, kde dochází k mnohem rychlejšímu opotřebení. Zde doporučujeme kvalitní řešení, které vydrží déle a potřebuje méně údržby."

Společnost Tata Steel je jedním z předních vývojařů drážních systémů a tvůrcem údržbářských strategií, což má za následek větší životnost železnice a nižší nároky na údržbu. Na výstavě Railtex společnost Tata Steel představí řadu produktů navržených pro náročné podmínky. Vysoce odolné kolejnice jsou např. navrhovány dohromady pro železnice, metro a zatáčky s velkým poloměrem. Při důkladném dodržování mikrostruktury vysoce odolných kolejnic lze dosáhnout desetkrát větší odolnosti proti opotřebení a 4 krát větší odolnosti proti valivému efektu při porovnání s 260 různými kolejnicemi.

Railtex stánek G11, 14-16.červen 2011

www.tatasteelrail.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP