www.modernitovarna.com
British Steel

Více než 100km tratě je vybaveno systémem Silent Track

Společnost Tata Steel vyvinula tlumící systém SilentTrack a k dnešnímu dni je nainstalován na tratích o délce více jak 100km po celém světě. Systém byl inženýry ze společnosti Tata Steel speciálně navržen pro každou aplikaci zvlášť, tak aby byla maximálizována efektivita pro různá prostředí. Nedávné instalace tohoto systému na mezinárodní úrovni (Oslo, Sydney a Rhine Valley) ukázují na velikou flexibilitu systému SilentTrack. Díky instalacím tohoto systému došlo k výraznému potlačení hluku.

Více než 100km tratě je vybaveno systémem Silent Track
Každý typ tratě, který je definován typem použitých kolejnic, výplní a návrhem spínacích systémů, reaguje na jízdu vlaku odlišně a produkovaný hluk má různá frekvenční spektra. Společnost Tata Steel je schopná analyzovat charakteristiky tratě a zajistit nastavení tlumičů pro potlačení vibrací na frekvencích, které mají největší zvukový výkon. Díky této inovativní metodě lze trať pomocí systému SilentTrack vhodně optimalizovat.

Společnost Tata Steel byla dotázána, zdali by neprozkoumala část tratě na trase Oslo Light Rail, která byla terčem stížnosti na vysokou míru hluku. Další nepříjemností na této trati byl fenomén „zpívající tratě“ v časech, kdy vlak přijížděl na stanici. Tato trať byla sestavena z kolejnic typu 49E1 s vhodnými pražci o středové délce 670mm a uchycením Pandrol Fastclip. Následovala montáž systému SilentTrack a měření hlučnosti, které bylo provedeno nezávislou organizací. Bylo zjištěno potlačení hluku o 6 až 7db(A). Samozřejmě zmizel i fenomén „zpívající tratě“.

V Austrálii společnost Tata Steel dodala systém SilentTrack na 16km tratě na lince osobních vlaků na jednom z předměstí Sydney. Trať vede hlavně v tunelu a úrovně hluku zde byly neúnosně vysoké. Z testování a měření bylo patrné, že dominantním zdrojem hluku byl průjezd vagonů. Společnost Tata Steel poupravila jeden ze svých standardních tlumicích systémů tak, aby splnil požadavky kladené na Australský typ tratí AS60 se středovou délkou 750 mm. Zákaník si vybral tento tlumící systém, jelikož nejlépe splnil požadavek na potlačení hluku a zároveň minimalizoval dopad na výpadky dopravy a údržbu tratě. Klient si následně zajistil nezávislé měření hluku (měření hluku způsobené vibracemi), kterým bylo zjištěno potlačení hluku v průměru o 5.5dB/m na kritických frekvencích s největší mírou hluku.

Když německé dráhy (Deutsche Bahn) sháněli partnera zabývajícího se potlačením hluku a montáží tlumicích systémů na dráze, logickou volbou byla samozřejmě společnost Tata Steel. Také u Dutsche Bahn bylo zapotřebí poupravit tlumící systém SilentTrack na německé tratě. Bylo nutné prověřit zdali se jedná o vhodné řešení, jelikož se jednalo o projekt SILENCE dotovaný z fondů Evropské Unie. Tento poupravený tlumící systém byl víceméně použit na lince Rhine Line, kde projíždí nákladní vlaky způsobující velký hluk po celém udolí řeky Rýn. Hlavním typem kolejnic použitých v těchto místech je UIC60 se střední délkou pražců 600 mm. Jsou zde použity relativně tvrdé bloky a proto se nedoporučovalo použití tlumících systémů. Avšak nezávislá měření hluku nakonec ukázala potlačení hluku od 3.0 do 3.5dB(A), a to vše díky systému SilentTrack.

Silent track 1.jpeg : Systém SiletTrack umožnil výrazné potlačení hluku na trati Rhine Line. Fotografie se svolením Deutsche Bahn AG.
Silent track 2.jpeg: Systém SilentTrack
Silent track 3.jpeg: Systém SilentTrack je velice důležitým nástrojem pro redukci hluku na železnici, kde jsou dominantním zdrojem zvuku průjezdy drážních vozidel.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP