www.modernitovarna.com
ARNOLD UMFORMTECHNIK

Cleancon : Inovativní koncept čistoty šroubů vyhovující doporučení VDA 19

Doporučení VDA 19 a standard ISO 16232 definují nové požadavky pro zajištění čistoty dílů v automobilovém průmyslu. Ke splnění těchto požadavků musí výrobci identifikovat a kvantifikovat kontaminaci cizími časticemi na daném dílu. Nový koncept čistoty dílů Cleancon společnosti Arnold Umformtechnik jde ještě o krok dále a poskytuje kompletní proces zajištění čistoty dílů. Tento proces zahrnuje veškeré požadavky kladené na čistotu, od výroby až po zákzaníkovu aplikaci.

Cleancon : Inovativní koncept čistoty šroubů vyhovující doporučení VDA 19
Všichni OEM výrobci v současné době považují selhání elektroniky za největší problém všech závad výrobních dílů. Proto je technická čistota dílů a to nejen elektronických součástek, ale také pneumatických a hydraulických dílů (brzdy, motory a šasí) největší problém pro automobilový průmysl. Při současném trendu stoupajícího výkonu a zmenšujících se rozměrů různých jednotek a modulů nastává otázka, jak vyřešit problém s kontaminovaným povrchem dílů mikroskopickými částicemi.

Společnost Arnold Umformtechnik nabízí díky novému konceptu čistoty Cleancon vhodné řešení.
Celý proces má pět kroků :
- v zákaznickém profilu požadavků jsou definovány limity, je zanalyzováno prostředí, jsou zaznamenány specifikace povrchů a nakonec je zvolen vhodný způsob balení dílů.
- během výroby je celý proces doprovázen čistícími procedurami.
- v čisté místnosti jsou jednotlivé části mikroskopicky vyčištěny. Pokud je třeba, povrch se vyleští a nakonec jsou díly zabaleny.
- při analýze čistých dílů dle doporučení VDA 19 je použita metoda adaptivní extrakce a je zjištěno rozložení velikosti částic a gravimetrie.
- nakonec jsou jednotlivé díly umístěny ve vícevrstvém obalu Cleanpack, čímž se zajistí čistota dílů. Vnitřní vrstva zabezpečuje díly proti vniknutí nečistot a vnější vrstva slouží pro potisk a označení dílu dle potřeby zákazníka.

Není zapotřebí žádného externího dodavatele
Systém společnosti Arnold Umformtechnik odstraňuje potřebu externího dodavatele na mikroskopické čištění šroubů před montáží.

Při porovnání procesu čištění pomocí konceptu Cleancon a ostatních konvenčích procesů lze zjistit velkou výhodu procesu Cleancon. Dramaticky je zredukován počet metalických častic na povrchu dílů. To má za následek větší bezpečnost při montáži dílů, možnost další miniaturizace dílů, neboli jednoduše řečeno větší výkon při menších velikostech dílů.

Důležitý faktor nového procesu čištění
Nový design čistých místností poskytuje srovnatelné podmínky jako čisté místnosti nejvyšší třídy. Jedná se o místa, kde šrouby při výrobě přichází na konečnou úpravu mikroskopickým čístěním za pomoci speciálních zařízení. Bezprostředně po vyčištění jsou potaženy speciálním leštícím prostředkem a zabaleny do přepravek Cleanpack, čímž je zajištěna ochrana proti vniknutí nečistot. Poslední dvě operace zabezpečují čistotu dílů proti vnějším vlivům. Speciální vnitřní vrstva balení poskytuje antistatickou ochranu a odolnost proti mechanickému poškození, jelikož se jednotlivé díly nemohou poškodit navzájem o sebe(vyjma tzv. bulk balení). Zároveň je zajištěna ochrana proti kontaminaci cizími částicemi vniknutím skrze obalový materiál.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP