www.modernitovarna.com
ARNOLD UMFORMTECHNIK

Šrouby Flowform

Společnost Arnold Umformtechnik, výrobce inteligentní spojovacích řešení a vývojový partner pro automobilový a elektrotechnický průmysl, vyvinul šrouby Flowform® na základě rostoucích požadavků z oblasti spojování plechů. Tyto šrouby kuželového hrotu jsou vyráběny technologií protahování. Jedná se o cenově výhodnější spojování plechových tabulí s celou řadou výhod: snažší uvolnění, přístup, nastavení, snažší smontovatelnost, eliminace zmetkovitosti.

Šrouby Flowform
Trendem je stále zmenšování tlouštěk spojovaných plechů zároveň s rostoucími požadavky na pevnost spojení. Zvláště s ohledem na snížení nákladů jsou požadována high-tech řešení.

V místě spoje dochází k relativně vysoké teplotě způsobené vysokými otáčkami šroubu a působení axiální síly. Po proniknutí šroubu materiálem vytváří jeho kuželový hrotu v plechu závit, který následně, v případě potřeby rozebrání umožní našroubovat šroub s klasickým metrickým závitem. Tento proces odstraňuje další procesy k zajištění bezpečnosti spoje, jakožto i odstranění nutností předvrtání či probití otvorů. Výrobní možnosti s/bez předvyrobených otvorů v upínacích přípravcích jsou též možné. Záleží jen na tloušťce jednotlivých dílů, které mají být v přípravku vetknuté.

Šrouby Flowform

Ve srovnání s dříve užívanými standardními samořeznými šrouby mají šrouby Flowform® značně vyšší odolnost proti zátěžné síle, stejně jako odolnost vůči vyššímu kroutícímu momentu. Zvláště díky trojúhelníkovému průřezu se dosahuje lepších ukazatelů, než konvenční systém s kruhovým příčným průřezem. Ve srovnání s nimi, trojúhelníkové Flowform® šrouby dosáhnou významně větších poměrů mezi tvarem závitu, kroutící silou a utahovacím momentem (obrázek 2).

Šrouby Flowform

To vše má za následek větší spolehlivosti v místech spojů. Navíc uživatelé mají prospěch ze široké škály použití a snažšího procesu samotné montáže.

Šrouby Flowform

Šrouby Flowform® přinášejí značné výhody oproti alternativním způsobům spojení plechů, jako například lepení, nýtování, ohýbání nebo spojování za studena. Stěžejní výhody tohoto produktu lze především spatřovat v kritériích vycházejících ze snažšího uvolnění, přístupu ke spoji, nastavení, snažší smontovatelnosti, eliminace zmetkovitosti a vyloučení předpřípravných operací.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP