www.modernitovarna.com
ARNOLD UMFORMTECHNIK

TriPress a LocTec : Inovativní spojovací systémy poskytují efektivní ochranu vůči uvolnění a krádeži

Nové spojovací systémy poskytují maximální zabezpečení - nemohou být povoleny standardním příslušenstvím - redukují náklady na přídavné prvky a bezpečné materiály - zajišťují snadný přechod ze současných spojovacích systémů.

TriPress a LocTec : Inovativní spojovací systémy poskytují efektivní ochranu vůči uvolnění a krádeži
Použití speciálních spojovacích prvků pro zabezpečení důležitých zařízení je běžnou praxí již po mnoho let. Požadavky zákazníků jsou na spojovací systémy v této kategorii velice komplexní. Můžeme je obecně rozdělit do dvou hlavních skupin : dočasné a trvalé spoje.

Porovnání spojovacích technologií

Zabezpečené dočasné spoje jsou zapotřebí všude tam, kde je z důvodu opravy nebo poškození spoje uvolnit. V požadavcích zákazníků jsou obsaženy jak všechny potřebné komponenty, tak nároky na vysokou odolnost a spolehlivost. Ochrana proti uvolnění je obvykle dosažena použitím speciální geometrie hlavy spojovacího dílu, u kterého je nutné použít speciální nástroj pro uvolnění. Naopak, trvalé spoje se používají v případech, kde nemůže za žádné situace dojít k uvolnění spoje, nebo se jedná o neopravitelné zařízení. Např. lze uvést aplikace s airbagy pro automobilový průmysl, nebo zabezpečovací moduly pro řízení solárních systémů.

Společnost Arnold Umformtechnik vytvořila nové standardy se dvěma inovativními řešeními pro zabezpečené spojovací systémy. Prvním z nich je řada přítlačných šroubů TriPress, která může být vyrobena v nejrůznějších verzích a kombinacích. Na rozdíl od konvenčních produktů s kulatým dříkem mají tyto nové spojovací díly dřík s tojúhelníkovou sekcí. Šrouby mají vytlačený speciální trojůhelníkový tvar v kulatém otvoru. Tím je zajištěna minimální síla potřebná na utáhnutí spoje. Po utáhnutí spoje má šroub vysokou odolnost proti uvolnění a výrazně větší kroutící moment než u běžných šroubů. Šrouby z řady TriPress jsou zejména vhodné pro upevňování lehkých kovů a umělé hmoty.

Analýza trhu v oblasti spojovacích systémů ukázala, že současné trvalé spoje jsou velice často implementovány za pomoci jednosměrných šroubů a matek a použití specialně upravených nástrojů, nebo naklepávání malých kuliček do hlavičky šroubů. To znamená, že mnoho praktických či méně praktických spojovacích systémů pro trvalé spoje je již k dispozici. Aby mohla společnost Arnold Umformtechnik nabídnout alternativu, která nepotřebuje jakoukoli změnu v procesní technologii, nevyvinula jen spojovací systém TriPress, ale také se snaží vylepšit již existující zabezpečený spojovací systém LocTec.

Tento spojovací systém kombinuje geometricky upravený šroub se speciálním nástrojem pro utažení, což neumožňuje uvolnit spoj bez poškození při použití běžného nástroje. Díky speciálně upravenému otvoru v hlavě šroubu lze spoj dotáhnout a povolit jen za použití speciálního nástroje. Zkosený tvar šroubu zamezuje samovolnému povolení. Při pokusu o povolení běžnými nástroji dochází ke skluzu šroubováku a prakticky tedy nelze šroub povolit. To lze udělat pouze odvrtáním šroubu, nebo uříznutím hlavy šroubu. Obě možnosti způsobí ztrátu záruky, ale také mohou zamezit případné krádeži, díky hluku při odvrtávání nebo řezání. Spojovací systém LocTec lze použít pro závitové spoje všech materálů běžně používaných v průmyslovém odvětví. Tím je dosažen cíl analýzy, kterým bylo vylepšit existující zabezepčené trvalé spojovací systémy v průmyslových procesech.

TriPress a LocTec : Inovativní spojovací systémy poskytují efektivní ochranu vůči uvolnění a krádeži

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Related Articles

ARNOLD UMFORMTECHNIK
Šrouby Flowform
ARNOLD UMFORMTECHNIK
Výrobní řada „Conform“

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP