www.modernitovarna.com
ARNOLD UMFORMTECHNIK

Tvar závitu snižuje náklady až o 88%

Nová generace tvaru závitu Taptite 2000® kombinuje výhody výkonu a spolehlivosti. Celková úspora nákladů na montážích díky jejichž použití činí až 88 %.

Tvar závitu snižuje náklady až o 88%
Taptite 2000® je generace šroubů s tvářenými závity od firmy Arnold Umformtechnik GmbH & Co. Díky nim se dociluje podstatného snížení nákladů při použití rychlořezných šroubů (Obrázek 1). Na základě předchozích zkušeností firmy se dociluje úspory nákladů až 88% při montážních procesech.

Na základě výsledů různých studií tvoří na 85 % nákladů při použití konvenčních šroubů především vedlejší náklady, jako je vrtání, řezání závitů, kontrola a čištění nástrojů a pracoviště. Při aktuálním spojování dílů odpovídá těmto operacím jen na 15% celkových nákladů.

Stávající tvar generace samořezného závitu Taptite 2000® nabízí přesvědčivé výkonnostní výhody, spočívající v eliminaci vysocenákladových montážních procesů. Především beztřísková výroba závitu tvářením dělá ze šroubu Taptite® produkt vysloveně v podobě "cenového zabijáka". Mimoto následující operace jako čištění či kontrola nejsou již nutné. Náklady na předvrtání otvoru docílí celkových úspor montáže až do hodnoty 88 %.

Taptite 2000® přináší uživatelům též zlepšení v mechanických vlastnostech spoje. Trojúhelníkový průřez a rádiusový profil závitu umožňuje použít o 50 % nižší krouticí moment, než při konvenčním tvaru závitu. Tyto všechny vlastnosti zajišťují vyšší odolnost proti poškození spoje jeho vyšší statickou únostnost.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP