www.modernitovarna.com
ARNOLD UMFORMTECHNIK

Výrobní řada „Conform“

Produkty z řady Conform jsou zhotoveny z multifunkčních přesných dílů vyrobených metodou tváření za studena namísto soustružení. Díky použití této nové metody lze uspořit až 80% nákladů.

Výrobní řada „Conform“
V minulosti se výroba přesných dílů týkala výhradně obráběcího průmyslu. Většina těchto dílů byla vyráběna právě metodou soustružení. Díky stále stoupající ceně surovin a celkovému tlaku spotřebitele na cenu bylo nutné vyvinout účinější a cenově efektivnější výrobní metodu.

Ve snaze vypořádat se s touto výzvou, společnost Arnold Umformtechnik vyvinula vlastní řadu produktů Conform vyrobenou z komplexních přesných dílu pomocí metody tváření za studena namísto soustružení. Díky použití této nové metody lze uspořit až 80% nákladů, což zavissí na daném typu dílu a objemu výroby. Klíčovými faktory redukce ceny jsou jednak úspora materiálu, jelikož není tolik odpadu jako při soustružení a za druhé zřetelně vyšší propustnost výroby díky vícestupňovým lisům v porovnání s automatickými soustruhy. Při použití nové metody lze v podstatě navrhnout a vyrobit jakékoli „konformní“ produkty. Např. pomocí technologie šesti-stupňového lisování lze vyrobit díly s ozubením nebo drážkami, válcovité díly, duté a poloduté díly, excentrické díly a nebo ložiskové svorníky.

Na počátku vývoje „konformních“ dílů je požádavek na všestranou a cenově efektivní výrobní metodu. Po počáteční fázi kooridnace vývoje se zákazníkem následuje „kontrola výrobní řady“, přičemž díly jsou prakticky stále ještě na kreslícím prknu. V této fázi mohou být zjištěny vnější vlivy na vlastnosti a kvalitu procesu a můžeme tedy dohlédnout na to, aby byl produkt cenově efektivní a optimalizovaný pro výrobu. Vývojový proces se potom přesouvá do výroby, kde se nejprve vyhotoví funkční vzorky v malém počtu a pokud je vše v pořádku, přejde proces do finální výroby daného objemu.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP