www.modernitovarna.com
BRADY

Nová visačka pro paletové vozíky zvyšuje bezpečnost zařízení

Nové visačky pro paletové vozíky a vysokozdvižné vozíky společnosti Brady Corporation umožní firmám lépe dodržovat zákony, snadněji kontrolovat paletové vozíky a zvýšit jejich bezpečnost díky možnosti sdílet výsledky kontrol přímo na samotném zařízení.

Nová visačka pro paletové vozíky zvyšuje bezpečnost zařízení

Lepší dodržování zákonů
Článek 5 Směrnice EU 2009/104/ES uvádí, že zařízení, mezi která patří i paletové vozíky, by měla být pravidelně kontrolována způsobilou osobou a že je potřeba tyto kontroly zaznamenat a archivovat. Visačky pro paletové vozíky a vysokozdvižné vozíky společnosti Brady dodržování této směrnice v mnohém usnadňují, protože je lze připevnit přímo na paletový vozík, kde si ji může kdokoli přečíst. Odnímatelná vložka může navíc obsahovat výsledky až 21 nebo 31 kontrol a podpisy kontrolorů.

Nejvhodnější kontroly zařízení
Na rubové straně visačky je uveden jednoduchý kontrolní seznam pro práci se zařízením vytvořený podle nejvhodnějších postupů, který slouží na podporu kvalitních kontrol zařízení a dosažení jeho nejvyšší bezpečnosti. Pro paletové vozíky i paletové vozíky s pohonem jsou k dispozici samostatné kontrolní seznamy.

Viditelné upevnění přímo na zařízení
Držáky visaček pro paletové vozíky a vysokozdvižné vozíky lze snadno připevnit na paletové vozíky pomocí kabelové spojky nebo lepidla. Příslušní pracovníci pak uvidí, jaký je aktuální stav kontroly paletového vozíku i vozíku samotného. Podpis autorizovaného kontrolora po dokončení kontroly potvrzuje bezpečnost zařízení a možnost jeho používání. Pokud paletové vozítko neprojde kontrolou, autorizovaní kontroloři mohou vyjmout vložku a nechat v držáku zprávu „Nepoužívat“, která kolegům jasně sděluje, že by měli použít jiné paletové vozíky, jejichž používání je bezpečné. Systém pro paletové vozíky a vysokozdvižné vozíky je dodáván v češtině i dalších jazycích.

Další informace o používání visaček ke zvýšení bezpečnosti zařízení získáte v bezplatném průvodci vizuální identifikací od společnosti Brady na webu společnosti Brady, případně na žádost e-mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Nová visačka pro paletové vozíky zvyšuje bezpečnost zařízení
Nová visačka pro paletové vozíky zvyšuje bezpečnost zařízení
Nová visačka pro paletové vozíky zvyšuje bezpečnost zařízení

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP