www.modernitovarna.com
Beijer Electronics Products AB

iX – HMI s nejlepší grafikou na světě

Nové pojetí HMI s realistickým uživatelským rozhraním

iX – HMI s nejlepší grafikou na světě
Obor vizualizace v průmyslu je ve stadiu hlubokých změn. Průmyslová uživatelská rozhraní se inspirují u výrobků spotřební elektroniky, jako jsou osobní počítače, mobilní telefony, přehrávače MP3 atd., s jejich vyspělou prostorovou grafikou a navigací a ovládáním prostřednictvím ikon. Ovšem působivé uživatelské rozhraní má více předností než jen to, že dobře vypadá. Pozitivně motivuje uživatele a operátory ke správné interakci s pracovním prostředím. Výsledkem je efektivnější průběh výrobních procesů a zkrácení doby prostojů – obojí vede ke zvýšení zisku.

Jednotný vzhled a podoba produktů, grafiky a prostředí, které společně reprezentují cíle a vize firmy, přispívají k odlišení značky a jejímu konzistentnímu vnímání zákazníkem. iX mění pojetí HMI od prostého funkčního doplňku k produktu, které se díky vyspělé prostorové grafice a ovládání a navigaci prostřednictvím ikon stává nedílnou součástí toho, jak se uživatel dívá na svého dodavatele.

Uživatelé iX ocení vektorovou grafiku, umožňující měnit velikost objektů a otáčet jimi, aniž by to bylo spojené z rozostřením hran nebo posunem barev objektu. Import objektů WPF a .Net přináší možnost využít bohatých zdrojů prostředí Microsoft .Net. Přidat stín, srazit hrany nebo nastavit průhlednost objektu: to je jen pár grafických efektů, přispívajících k vytvoření realistického uživatelského prostředí. iX umožňuje do vizualizace začlenit také objekty, které se zobrazují v prohlížečích pod Windows, jako jsou Media Player, Internet Explorer nebo PDF-viewer, a jež usnadňují uživateli pochopit průběh výrobních procesů.

Doba návrhu uživatelského rozhraní je výrazně zkrácena možností využít hotové symboly a objekty z knihovny objektů připravených pro různé úlohy v průmyslu. Dynamické objekty pomohou upoutat pozornost operátora na požadavky řízení probíhajícího procesu nebo na pokyny nadřízených. Konstruktéři zařízení jsou schopni snadno a rychle vytvořit vlastní grafické operátorské rozhraní, jež umožňuje pohodlné ovládání strojů a zařízení a výrazně zvyšuje spokojenost zákazníka s celým projektem.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Related Articles

Beijer Electronics Products AB
Komplexní a zároveň kompaktní HMI

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP