www.modernitovarna.com
ARNOLD UMFORMTECHNIK

Inovační továrna

"Inovační továrna" se nachází v historické budově firmy. Zkušené "staré ruce" pracují bok po boku s novými talenty na výzkumních a vývojových projektech nových systémů spojování pro zítřek a dny následující.

Inovační továrna
Pod dohledem George Vogela, zodpovědného za inovace firmy Arnold Umformtechnik, je tato kombinace různých generací zaměstnanců jedním ze speciálních klíčů vedoucích k úspěchu. "Zpočátku to chvíli trvalo být navzájem shodně sladěny při řešení individuelních projektů. Ale když k tomu došlo, zjistili, že je hodně prospěšné se učit od sebe navzájem. Následkem toho, inovační továrna přišla již s několika chytrými řešeními, jenž zvýšila zájem zákazníků.“

"Dlouho jsme přemýšleli nad tím, jak oslovit požadavky trhu na čas, kvalitu a cenu jako takovou a co možná nejvíce se přiblížit těmto aspektům a zároveň nevynechat žádná potenciální řešení. Kromě jiného nás toto přivedlo k založení našeho inovačního procesu na metodice TRIZ, vyvinuté ruským vědcem Altschullerem (1926–1998)", poznamenal pan Vogel.

Vývojová metodologie TRIZ ('TRIZ' je ruská zkratka pro "teorii tvořivého řešení problémů') je založená na následujících pozorování:
-shodné základní problémy a řešení se vyskytují opětovně ve všech polích vědy a celém odvětví průmyslu;
- vývoj technických systémů navazuje na specifické trendy;
- v mnoha případech skutečné inovace vzejdou z vědeckých pohledů zvenčí (od osobních aktivit daného inovátora).

Například, zákazník může vyžadovat šrouby které zůstávají utaženy za všech podmínek, nebo zákazník může hledat novou technologii pro spojování součástí z plechu. Používání metodiky TRIZ představuje proces analýzy problémů a návrhů řešení různorodých problémů formulovaných na základě této analýzy. Oddělení firemního prototypingu přeměňuje návrhy z inovační továrny ve skutečné zkušební prototypy. Tyto prototypy jsou zkonstruované jako funkční modely, ale jsou zároveň postaveny s takovými standardy kvality, jenž se přibližují požadavkům regulérních sériových výrobků s úmyslem výběru těch nejlepším výrobních metod. Toto je následováno rozsáhlou sérií tesů ve firemních laboratořích pro kontrolu zvoleného řešení.
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP