www.modernitovarna.com
PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Získejte přístup k aktuálním hodnotám procesních veličin ze svého zařízení iPhone prostřednictvím modulů ProSoft Technology Industrial Hotspot

Pomocí nové aplikace ScadaMobile od společnosti Sweet William Automation, určené pro platformu iPhone, mohou technici monitorovat a regulovat proměnné prostřednictvím komunikačních sítí EtherNet/IP nebo Modbus TCP/IP. Využívají k tomu zařízení iPod Touch nebo iPhone s vestavěnými kartami Wi-Fi a moduly ProSoft Technology Industrial Hotspot.

Získejte přístup k aktuálním hodnotám procesních veličin ze svého zařízení iPhone prostřednictvím modulů ProSoft Technology Industrial Hotspot
Společnost ProSoft Technology (zastoupená společností ControlTech) s potěšením oznamuje, že její rádiové moduly Industrial Hotspot podporují novou aplikaci ScadaMobile od společnosti SweetWilliam Automation, určenou pro platformu iPhone/iPod. Aplikace ScadaMobile technikům poskytuje prostřednictvím zařízení iPhone přístup k aktuálním hodnotám procesních veličin a umožňuje jim na dálku nastavit parametry jejich regulace.

Z pohledu své funkce vytváří aplikace bezpečné rozhraní mezi zařízením iPhone a existující bezdrátovou sítí 802.11 na úrovní výrobního provozu a umožňuje zařízením iPhone prostřednictvím komunikačních sítí Modbus TCP/IP a EtherNet/IP číst hodnoty procesních proměnných z programovatelných automatů PLC a PAC umístěných v provozu. Tyto aktuální hodnoty jsou zobrazovány ve stylizovaném seznamu, který obsahuje i jejich povolené toleranční pásmo a meze alarmů. Technici mohou tyto hodnoty sledovat v reálném čase a také za provozu prostřednictvím zařízení iPhone měnit požadované hodnoty sledovaných proměnných.

Kumulativní bezpečnostní funkce, poskytované zařízeními iPhone i moduly Industrial Hotspot, chrání bezdrátovou síť před neoprávněným přístupem. Nové moduly Industrial Hotspot 802.11n podporují zabezpečení WPA2-PSK a 802.11i RADIUS, jež znemožňují neoprávněný přístup do rádiové sítě a modifikaci přenášených dat. Aplikace ScadaMobile vyžaduje při své konfiguraci, aby uživatel zadal odpovídající bezpečnostní kód jako heslo do sítě i jako heslo pro CPU. Po spuštění aplikace ScadaMobile dojde k vytvoření spojení jen tehdy, odpovídá-li zadaný bezpečnostní kód tomu, jenž je uložen v CPU zařízení.

Aplikace ScadaMobile ve spojení s rádiovými moduly Industrial Hotspot od společnosti Prosoft Technology tedy umožňuje technikům spravovat průmyslové procesy na dálku. Moduly Industrial Hotspot mají certifikaci pro použití v nebezpečném prostředí a jsou optimalizovány pro použití v průmyslových provozech. Zvláště to platí pro nové moduly vyhovující standardu 802.11n, které byly vyvinuty s ohledem na specifické potřeby zákazníků z průmyslu, jež požadují snadné uvedení komunikační sítě do provozu, její velkou odolnost a spolehlivý provoz.

Provozním technikům a operátorům toto řešení umožňuje:
– sledovat aktuální hodnoty procesních veličin,
– za provozu modifikovat jejich žádané hodnoty,
– v reálném čase spravovat alarmová hlášení.

Všechna zařízení od společnosti ProSoft Technology® určená pro bezdrátovou komunikaci mají tříletou záruční lhůtu a časově neomezenou technickou podporu po celou dobu provozu zařízení.

Další informace o aplikace ScadaMobile jsou na www.sweetwilliamautomation.com.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP