www.modernitovarna.com
PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Společnost ProSoft Technology® rozšířila svou nabídku pro 802.11n o dva nové duální rádiové moduly Industrial Hotspots™

Společnost ProSoft Technology® (v České republice zastoupená firmou ControlTech) vyvinula dva nové moduly Automation-Class 8002.11n Industrial Hotspots™, z nichž jeden je určen do běžného průmyslového prostředí, druhý je odolný proti vodě (IP67). Oba přinášejí automatizačním inženýrům více možností, jak budovat vysokorychlostní bezdrátové komunikační sítě. Duální řešení rádiové komunikace umožňuje zvětšit dosah sítě a zlepšit výkon díky použití opakovačů (repeaterů). Oba kanály je možné využívat simultánně (např. jeden pro řídicí úlohy, druhý pro servis, přičemž komunikace na servisním kanálu nemá vliv na komunikaci řídicích úloh)...

Společnost ProSoft Technology® rozšířila svou nabídku pro 802.11n o dva nové duální rádiové moduly Industrial Hotspots™
Nové průmyslové rádiové moduly Automation-Class RadioLinx® Industrial odpovídají normě IEEE-802.11n a poskytují špičkový výkon pro vysokokapacitní rádiové sítě. Umožňují vytvořit spolehlivé spojení např. s pohyblivými zařízeními nebo v prostředí s překážkami, kde mohou mít tradiční bezdrátové komunikační sítě problémy.

V rádiových modulech je implementována nejnovější technika, která jim umožňuje dosáhnout vysoké flexibility a výkonu pro široké spektrum úloh, které se vyskytují v průmyslových provozech. Ve zkratce, sítě podle 802.11a/b/g sice vyhovují v širokém spektru úloh v průmyslu, ale pro některé kritické aplikace je výhodnější nebo nezbytné použít moduly pro 802.11n. Tím se rozšiřují možnosti použití bezdrátových sítí.

Celý sortiment modulů RadioLinx Industrial 802.11n nyní zahrnuje jeden typ jednokanálového modulu Industrial Hotspot, jeden typ jednokanálového modulu Industrial Client a dva typy dvoukanálových modulů Industrial Hotspot, z nichž jeden v provedení odolném proti vodě.

Moduly 802.11n Dual Industrial Hotspot mají dva rádiové kanály v jedné jednotce a vyžadují jen jedno ethernetové připojení.

Duální rádiové moduly mohou být použity jako opakovače (repeatery) zvyšující dosah bezdrátové sítě bez omezení rychlosti komunikace.

Všechny moduly RadioLinx 802.11n umožňují přenášet náročné průmyslové protokoly (díky funkci reliable I/O message delivery). Podpora VLAN (Virtual Local-Area-Network) umožňuje segmentovat povoz na síti: např. zatímco jeden kanál je vyhrazen pro řídicí úlohy, druhý slouží pro dálkové programování a údržbu, a to simultánně, bez vzájemného rušení komunikace jednotlivých aplikací.

Metoda MIMO (Multiple Input, Multiple Output) dovoluje ke každému rádiovému výstupu připojit až tři antény. To pomáhá pracovat s odraženými signály (v průmyslových provozech vznikají četné odrazy na kovových překážkách). Díky tomu lze i v náročném průmyslovém prostředí dosahovat vysoké přenosové rychlosti (až 300 Mb/s).

Pro konfiguraci rádiových modulů 802.11n Industrial Hotspot a dohled nad nimi je určen volně dostupný software RadioLinx WirelessN Discovery. Umožňuje zobrazit topologii sítě, při její konfiguraci přidělovat rádiovým modulům IP adresy, sledovat diagnostiku sítě, aktualizovat firmware modulů a detekovat přítomnost sítí 802.11. Uživatel si může vybrat mezi automatickou nebo manuální konfigurací (může být upřednostněna nebo pevně zvolena). Pro zvýšení spolehlivosti jsou využity samoopravné funkce a redundance řídicí jednotky (master).

Všechny rádiové moduly mají široký rozsah provozních teplot ( 40 až +75 °C) a lze je použít v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2, kategorie 3 podle ATEX). Další parametry důležité pro použití v průmyslu jsou velká odolnost proti vibracím a rázům, montáž na lištu DIN, možnost napájení Power over Ethernet a simultánní režim komunikační brána / opakovač/ Industrial Hotspot.

Stejně jako ostatní moduly řady RadioLinx, také nové výrobky podporují normu 802.11i a službu RADIUS pro centrální správu bezpečnostních pravidel. Podporována je také služba Quality of Service (QoS) pro přidělování priorit datovým tokům a pro provoz aplikací na pozadí, např. pro přenos hlasu (VoIP  Voice over IP) a videozáznamů.

Moduly RadioLinx 8022.11n Industrial jsou kompatibilní s již existujícími moduly RadioLinx. Přinášejí zlepšení výkonu pro aplikace s širokopásmovým přenosem dat a velkým objemem přenášených datových paketů. Současně mají lepší citlivost signálu, větší dosah a jsou zvláště vhodné do průmyslových provozů se zařízeními, která jsou mobilní a mohou měnit svou polohu.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP