www.modernitovarna.com
Beijer Electronics Products AB

Trendy v HMI

Jaké jsou poslední trendy v HMI? A co byste měli hledat, či si být vědomi, když pátráte na trhu po nových řešeních? Účelem tohoto textu je načrtnout a popsat některé z posledních klíčových trendů v návrzích HMI řešení.

Trendy v HMI
Titulek: HMI řešení na sebe bere inspirace od spotřebitelsky orientovaných produktů, jako jsou mobilní telefony, MP3 přehrávače, atd se zdokonalenou grafikou mající za následek uživatelsky přívětivá a intuitivní uživatelská rozhraní.

Trend 1: HMI jako integrovaná část uživatelských zkušeností
Význam uživatelských rozhraní získává na důležitosti zejména v posledním roce. Vezměme v potaz Apple produkty, například iPod nebo iPhone, jak se s jejich ovládacími ikonami v přitažlivém a intuitivním uživatelském rozhraním změnilo vnímání uživatelů produktů jako takových.

Úspěch produktů společnosti Apple a dalšího spotřebitelsky orientovaného zboží zřetelně ukázaly, že při běžném vnímání ze strany zákazníka rozhoduje při volbě především uživatelský komfort a použitá grafika.

Mnoho průmyslových společností došlo ke stejnému závěru a začíná se zaměřovat více na kvalitu uživatelského prostředí u jejich produktů. Mnoha způsobů HMI řešení se týká stroje nebo procesu.Vyšší úroveň funkčnosti a interakce vložené do HMI, více uživatelského rozhraní reflektuje základní zkušenosti se strojem nebo procesem. Zítřejší úspěch konkrétního HMI vyzvedne pojetí konceptu řešení HMI jako takového s ohledem na uživatelské zkušenosti a celkový dojem.

Konstrukční tvary budou zahrnovat použití WPF objektů. Škálovatelnost jakýchkoliv velikostí bez ztráty ostrosti obrazu a použití. Síťové objekty je možné získat na internetu. Použití šablon a objektových stylů usnadní účinným způsobem zabezpečit shodný, znovu použitelný design. Vložení všech funkčních objektů, včetně objektů z Windows, v požadovaném obrazovém designu dále zvýší pozitivní uživatelskou zkušenost.

Vedle konkurenčních výhod pro konstruktéry strojů, jsou zásadními argumenty též pro koncové uživatele, jenž tím dokazují investice vynaložené do vývoje dobře navržených intuitivních uživatelských rozhraní. Přidaná protihodnota zítřejších intuitivních HMI řešení se odráží v jednoduchosti použití, vyšší efektivitě a produktivitě, redukovaném čase na dokončení, zlepšené uživatelské satisfakce, důvěře v systémy a méně uživatelských chyb.

Trend 2: Innovation based on modern best practice software technologies

Trend 2: Inovace založena na nejlepších moderních zkušebních softwarových technologiích
Vývoj HMI je hnán nepřetržitým softwarovým vývojem podporovaným silným výkonem hardware. Dnes je hardware považováno za jakési vozidlo pro HMI softwarovou platformu, dovolující konstruktérům přidat hodnotu k jejich produktům s různorodostí voleb pro funkční a konstrukční tvary. Softwarová platforma je proto rozhodujícím prvkem pro HMI řešení.

Vývoj HMI je drahou a komplexní záležitostí a inovační HMI výrobci budou potřebovat základny jejich softwarových platforem na moderních, široce rozprostřených technologiích. Síťová řešení by mohla zpřístupnit dostatečně širokou různorodost nástrojů a funkčnosti.

Stejný argument může být aplikován na budoucí údržbu a vývoj technologických platforem HMI řešení. Zdroje jsou zřejmé: Existence obrovských sítí bude odražena v nepřetržitém vývoji nových funkčních HMI softwarech. Závislost na ochranných právech na používané technologie musí být považována za jedinečnou, avšak riskantní strategii.

HMI řešení založená na platformě Microsoft nebo podobným technologií budou pravděpodobně schopny zaručit inovační, do budoucna osvědčený nástroj s nepřetržitými aktualizacemi a servisní podporou vysoce hodnocenou OEM výrobci s lhůty strategií pro vlastní produkty a externí dodavatele.

Trend 3. Otevřená platforma pro integrovaná řešení
HMI základním způsobem integruje činnost stroje nebo procesu ve zpětné vazbě na/nebo operátora. Jedním z aspektů je kvalita grafického uživatelského rozhraní v návaznosti na použitelnost. Dalším důležitým aspektem je otevřenost HMI řešení. Lze snadno či obtížně měnit podstatné informace s různými systémy nebo kontroléry? Je aplikační kód zamčený pro zákaznické úpravy funkcí nebo objektů? Dokáže software pracovat na různých hardwarových platformách? Jsou konstruktéři schopni užívat standardní síťové objekty v jejich projektech? To jsou často diskutované problémy mezi zákazníky a prodavači.

Otevřená architektura budoucích HMI řešení bude nabízet široký okruh možností pro OEM aplikace, jejich funkčnosti a propojitelnosti za účelem katalyzace unikátních produktů se značnou integritou.

HMI řešení budou méně vlastnicky chráněna a nabídnou větší volnost volby užitné platformy.

Tím bude možné vytvořit hlavní dostupný projekt, jenž může být aplikován na různé značky a z nich plynoucí výhody v podobě udržitelnosti právě pouze tohoto jednoho projektu. Konstruktér pak bude používat přímou tvorbu ovladače nástroje, například C# skript, s přizpůsobením na funkcionalitu objektů. Navrhovaný nástroj umožní importovat části objektů a kontrolu dané sítě.

Svoboda v propojitelnosti a komunikaci je punc opravdu otevřeného HMI řešení a zahrnuje různorodost voleb v rozsahu od jednoduché výměny dat v reálném čase mezi kontrolery až do SQL a OPC komunikace s dalšími přístroji a IT systémy.

Shrnutí
HMI řešení jsou stále v režimu změn. Průmyslová uživatelská rozhraní získávají inspiraci od spotřebitelsky orientovaných produktů, jako jsou mobilní telefony, MP3 přehrávače, atd. s pokročilou 3D grafikou navigačními dotykovými ikonami a ovládacími prvky, mající za následek uživatelsky přívětivá a intuitivní uživatelská rozhraní. Trend nastavení HMI řešení bude podporovat nejmodernější grafiku a plně začleněnou funkčnost poskytující dobře navržená intuitivní uživatelská rozhraní založená na flexibilních, široce rozšířených moderních softwarových technologiích a skutečně otevřené architektuře.

Grafická uživatelská rozhraní nemusí nutně představovat použití pokročilých grafických řešení. Jednoduchost a konzistence často přebíjí složitá a na umělecké bázi navržená řešení. Nicméně, návrhový proces velmi často přináší prospěch ze spolupráce mezi grafiky a aplikačními inženýry.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Related Articles

Beijer Electronics Products AB
Komplexní a zároveň kompaktní HMI

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP