www.modernitovarna.com
PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Nová rádia 802.11abg ProSoft Technology® zlepšují přenos ethernetových paketů zajišťujících podporu náročných průmyslových protokolů

Rádia RLXIB-IHW od ProSoft Technology® jsou nejen kompatibilní s 802.11, ale také mají výhodu v tom, že byla vyvinuta tak, aby podporovala, v nejlepších podmínkách, náročný přenos průmyslových protokolů.

Nová rádia 802.11abg ProSoft Technology® zlepšují přenos ethernetových paketů zajišťujících podporu náročných průmyslových protokolů
Rádia 802.11abg ...
Wi-Fi (což je označení pro soubor standardů IEEE 802.11) dává aplikacím v oblasti průmyslové automatizace velmi zajímavé vlastnosti: mimořádně vysokou úroveň bezpečnosti (802.11i), flexibilitu a interoperabilitu. Bylo ale vyvinuto pro použití v kancelářích a domácnostech. A tak při přenosu průmyslových protokolů může vykazovat určitá omezení způsobující problémy, které jsou pro automatizovaná zařízení v průmyslu nepřijatelné. (Tyto problémy jsou většinou zapříčiněny způsobem bezdrátového přenosu ethernetových paketů standardem.) RadioLinx má kromě podpory standardu také funkce, které rádiu umožňují optimalizovat provoz pro náročné průmyslové protokoly.
Nové RadioLinx RLXIB-IHW přináší aplikacím v oblasti průmyslové automatizace výhody bezdrátového přenosu. Protože RLXIB-IHW podporuje standardy 802.11abg, umožňuje pracovníkům zabývajícím se automatizací trávit méně času přímo v provoze u zařízení jeho programováním, údržbou a dalšími úkony: nemusejí teď chodit až ke skříni (někdy je obtížné se tam dostat), otevírat ji (obvykle je třeba klíč), propojovat svůj počítač a PLC kabelem (k tomu je třeba místo po počítač velmi blízko PLC - ve vzdálenosti kratší než délka kabelu) ...

... vyhovující potřebám průmyslových protokolů
RadioLinx RLXIB-IHW kromě toho, že vyhovuje standardům 802.11, také podporuje optimalizovaný přenos paketů dat. Vzhledem k náročnému provozu většina řešení Wi-Fi nesplňuje potřeby průmyslové automatizace (což vede k opakujícím se ztrátám při přenosu). RadioLinx RLXIB-IHW používá algoritmus pro zpracování signálů vyvinutý firmou ProSoft Technology ke zlepšení přenosu paketů dat. To umožňuje lepší využití celé šířky pásma a udržuje propustnost dat na vysoké úrovni požadované specialisty na průmyslovou automatizaci.

Aplikace pro průmyslovou automatizaci
RadioLinx RLXIB-IHW má funkci „Power over Ethernet“ (PoE). K připojení rádia ke drátové ethernetové síti a jeho napájení je potřebný jen jeden kabel místo 2, což je velmi výhodná vlastnost umožňující zjednodušit instalaci a provoz a zkrátit dobu zavádění.
Pozornost si zasluhuje rovněž to, že RadioLinx RLXIB-IHW podporuje sériové zapouzdření. Díky tomu je velmi jednoduché používat sériová zařízení a včleňovat je do hlavní eternetové architektury řídicího systému.
Toto nové rádio RLXIB-IHW je kompatibilní se svým předchůdcem RLX-IHW a nabízí vynikající výkon v případě zavedení IEEE 802.11bg (pásmo 2,4 GHz) i 802.11a (pásmo 5 GHz): výkonnější procesor umožňuje rychlejší zpracování dat a signálu, což z hlediska uživatele přináší větší propustnost dat.
RadioLinx RLXIB-IHW je možno používat jako řídicí (Industrial Hotspot™), zesilovací nebo vzdálený rádiový uzel. K dispozici je i verze „pouze klient“ („client only“) RLX-IESC, která umožňuje připojení vzdálených zařízení se sníženými náklady.
RLXIB-IHW a RLX-IESC jako průmyslová rádia mají odolnou skříň, rozšířený rozsah provozní teploty, odolnost proti rázům a vibracím podle příslušných předpisů, osvědčení k používání na místech s rizikem výbuchu, úpravu pro montáž na lištu DIN atd.
Ke každému výrobku firmy ProSoft Technology je poskytována tříletá záruka a neomezená technická podpora.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP