www.modernitovarna.com
Faiveley

Tepelné čerpadlo šetří náklady na energii až o 50%. SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA FAIVELEY

Nové tepelné čerpadlo Faiveley Transport je hlavní novinkou HVAC, protože dokáže snížit spotřebu energie až o 50%. Na cílovém trhu, kterým je železnice, to představuje 1000 €/rok na každý železniční vůz.

Tepelné čerpadlo šetří náklady na energii až o 50%. SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA FAIVELEY
Pro potřeby mírného vytápění a chlazení nabízejí tepelná čerpadla energeticky úspornou alternativu vytápěcích kotlů a klimatizací. Podobně jako chladnička používají tepelná čerpadla elektřinu pro přesun tepla z chladného prostoru do zahřátého prostoru a tím chladný prostor ještě více ochlazují a zahřátý prostor oteplují.

Za chladného počasí tepelná čerpadla přesouvají teplo z chladného exteriéru do vyhřátého vlaku; za teplého počasí přenášejí teplo z vlaku do exteriéru. Protože spíše teplo přenášejí než vytvářejí, mohou tepelná čerpadla poskytovat až čtyřikrát více energie než sama spotřebují.

Tento druh systému byl ověřen při vytápění a chlazení budov, Faiveley však tento koncept rozšířila na železniční vagóny.
 
 
Snadná realizace
Tento systém HVAC sestává z kompresoru (ať již dříve instalovaného či ne) a dvou cívek z měděných trubiček – jedné vnitřní a druhé venkovní. Systém je obousměrný, jedna jednotka tedy může poskytovat buď vytápění nebo chlazení. V režimu vytápění chladící kapalina ve venkovní cívce získává teplo ze vzduchu a mění se (vypařuje) na plyn. Vnitřní cívka uvolňuje teplo z chladící kapaliny kondenzací plynu zpět na kapalinu. Směr toku chladící kapaliny mění zpětný ventil v blízkosti kompresoru.

Rychlá návratnost investice
Tepelné čerpadlo Faiveley Transport nabízí v režimu vytápění vysokou úsporu energie - od 2 do 4 podle okolní teploty – a umožňuje snížení emisí CO2. Při velmi nízkých teplotách je stále třeba použít elektrického ohřívače. Celkovou spotřebu energie lze snížit o 50%. Možné snížení nákladů činí přes 1000 € na jeden osobní vagón za rok, což představuje splatnost investice tři až čtyři roky.

Vyzkoušené řešení pro železnice
Tři tepelná čerpadla se testují na síti německých drah od ledna 2007 a vykazují celkovou úsporu nákladů 40%. Faiveley Transport se zaměřuje převážně na trhy střední a severní Evropy. Ve většině případů je při příliš nízkých teplotách stále potřeba používat vytápěcí zařízení.

Funkční diagram tepelného čerpadla Faiveley Transport

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP