Keyence International

IM Series

Pod označením IM Series se skrývá typová řada zcela nových optických měřicích strojů. Je to více než profilprojektor, měřicí mikroskop nebo automatický CNC měřicí stroj: IM-6500 měří rozměry pomocí optické zobrazovací metody a umožňuje realizovat spolehlivé měření rychle a s velkou přesností. Jednoduše do něj umístíte měřenou součást, stisknete tlačítko a stroj v několika sekundách změří až 99 rozměrů s přesností lepší než 0,5 μm. Nevyžaduje se žádné obtížné pozicování měřené součásti, není zde žádné riziko systematických chyb spojených s prací měřicího technika. A konečně, je to cenově výhodná alternativa k tradičním měřicím postupům.

EPLAN

Vývojové práce v prostředí Automation Studio a EPLAN Electric P8

Při vývojových pracích byly mechanické, elektrické a softwarové elementy tradičně striktně odděleny a vyvíjeny samostatně. V současné době ale tyto inženýrské disciplíny navzájem prorůstají do integrovaného mechatronického přístupu. Tím se otevírá cesta pro efektivnější paralelní vývojové práce a zjednodušuje koordinace mezi strojními inženýry, elektroinženýry a softwarovými inženýry. To je důvod, proč společnost B&R integruje do svého vývojového prostředí Automation Studio expertní nástroje z různých oborů techniky. V prostředí Automation Studio najdou uživatelé všechny funkce potřebné k vývoji automatizovaného systému – k návrhu řídicích aplikací, aplikací HMI, aplikací řízení polohy a pohybu, bezpečnostních funkcí atd. Expertní nástroje jsou do prostředí Automation Studio integrovány prostřednictvím otevřeného, transparentního rozhraní a poskytují různé specializované funkce – jako např. EPLAN Electric P8 pro elektroinženýring.

Keyence International

Snímače obrazu IV Series

Díky nové typové řadě IV Series jsou snímače obrazu od firmy Keyence dostupné každému. Rychlé uvedení do provozu a snadný provoz: není třeba být odborník. Nové snímače jsou vysoce spolehlivé a pokrývají téměř všechny oblasti, kde se snímače obrazu používají. Jsou výhodnou alternativou jednoho nebo několika snímačů, je-li k detekci třeba sledovat pohyblivý cíl.

HMS Industrial Networks AB

Netbiter od HMS zdarma

Společnost HMS nabízí svým zákazníkům zdarma nástroj Netbiter Argos pro vzdálenou správu, nyní již v devíti jazycích.

EPLAN

Rychlé dodávky: optimalizace správy dílů pomáhá plnit plán výroby

Společnost Fischcon PV, nizozemský výrobce hydraulických jednotek a hasicích systémů používaných při hledání ložisek ropy a zemního plynu, zjistila, že jednotný a transparentní proces pro správu nákupu autorizovaných dílů urychluje plnění objednávek a poskytuje zákazníkům mnoho výhod.

PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Podřízené stanice elektrické distribuční sítě: ProSoft Technology® uvádí novou komunikační bránu mezi Modbus TCP/IP a IEC 61850

Komunikační brána (gateway) mezi Modbus TCP/IP a protokoly IEC 61850 je určena pro dálkové ovládání podřízených stanic v elektrických distribučních sítích. Umožňuje komunikaci mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED) na jedné straně (s komunikací prostřednictvím protokolů IEC 61850) a programovatelnými automaty (PLC) od firmy Schneider Electric na druhé straně (s komunikačním rozhraním Modbus TCP/IP).

Beijer Electronics Products AB

Společnost MAN Diesel & Turbo vyžaduje prvotřídní kvalitu

Není náhoda, že společnost MAN Diesel & Turbo používá průmyslové počítače společnosti Beijer Electronics jako rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI - Human Machine Interface) pro své B&W pohony. Volba těchto zařízení byla pečlivě připravována již na počátku projektu při výběrovém řízení, kterého se účastnili všichni přední světoví dodavatelé průmyslových počítačů. Nakonec bylo zvoleno HMI od společnosti Beijer Electronic, a to na základě požadavků na odolnost zařízení, jelikož všechny komponenty průmyslového počítače jsou v té nejvyšší kvalitě.

NORD Drivesystems

Robustní převodovky NORD zajišťují plynulý provoz čističky odpadních vod v Tunisu

Čistička odpadních vod v Tunisu, hlavním městě Tuniska, provozovaná tuniským státním podnikem Office National de l'Assainissement (ONAS), dodává užitkovou vodu přibližně 2,5 miliónu obyvatel metropole. Pro bakteriální aktivaci kalů musí být voda ve vyhnívací nádrži okysličována promícháváním. Míchadla vyhnívacích nádrží jsou poháněna dvěma velkými elektromotory s převodovkou. Pracují ve venkovním prostředí, kde v zimě klesá teplota na -5 °C a v létě stoupá na +45 °C. Článek pojednává o tom, že při výběru komponent je třeba brát v úvahu nejen požadovaný výkon, ale také celkové náklady na zařízení.

NORD Drivesystems

Pohony NORD pro potravinářství

Společnost NORD DRIVESYSTEMS představila inovace v oblasti pohonné techniky určené do prostředí s přísnými požadavky na hygienu. Nová skupina dvoustupňových kuželočelních převodovek je zkonstruována s ohledem na jejich snadné a dokonalé čištění. Omyvatelná skříň převodovky se vyznačuje tím, že na ní nejsou žádná žebra nebo jiné tvary, které by při čištění vytvářely mrtvé prostory, v nichž se usazuje špína nebo zbytky kapalin. Díky hladkému povrchu čisticí prostředek převodovku spolehlivě omyje v jakékoliv pracovní poloze. Použité materiály odolávají agresivním čisticím prostředkům s kyselinami i louhy. Skříň převodovky je odlita z hliníkové slitiny, která odolává korozi mnohem lépe než běžná ocelová skříň.

Baumer

LBFS: spolehlivá detekce hladiny pomocí inovační impedanční metody

Hladinové kapacitně-impedanční spínače LBFS od firmy Baumer jsou spolehlivou alternativou široce rozšířených vibračních spínačů. Spínače LBFS dokážou snímat také hladinu viskózních kapalin a suchých materiálů a mohou být namontovány do tanků, zásobních nádrží nebo potrubí v libovolné pozici. Měření není ovlivňováno prouděním, turbulencemi, bublinami, pěnou ani rozptýlenými tuhými částicemi. Kompaktní, hladká hlavice senzoru je odolná proti ulpívání média. Krátká doba odezvy umožňuje rychlou detekci hladiny při plnění nádrží, a to za současného udržení velké přesnosti a spolehlivosti.

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP